Bài trắc nghiệm số 8
Trắc nghiệm kinh tế chính trị
Level 1 - Bài trắc nghiệm số 8
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 10 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 12/20
Nếu là thành viên VIP: 10/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Những đối tượng nào dưới đây không được mua bán trên thị trường chứng khoán: Địa tô tuyệt đối có ở loại ruộng đất nào? Chọn ý đúng về quan hệ cung - cầu đối với giá trị, giá cả: Chi phí thực tế của xã hội để sản xuất hàng hoá là: Trong lịch sử hình thức can thiệp phi kinh tế là của nhà nước nào? Các ý nào dưới đây không đúng? Nhận xét nào dưới đây đúng về tiền công TBCN Trong giai đoạn CNTB độc quyền, quy luật giá trị thặng dư biểu hiện thành Khi đồng nội tệ được định giá thấp sẽ: Điều kiện ra đời của CNTB là: Địa tô chênh lệch II thu được trên: Chi phí nào không thuộc phí lưu thông bổ xung: Các nhân tố nào ảnh hưởng đến NSLĐ? Trong phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tuyệt đối, người lao động muốn giảm thời gian lao động trong ngày còn nhà tư bản lại muốn kéo dài thời gian lao động trong ngày. Giới hạn tối thiểu của ngày lao động là bao nhiêu? Sở hữu độc quyền nhà nước là sự kết hợp của: Quy luật chung của tích luỹ tư bản là gì? ý nào sau đây không đúng: Đâu là sự khác nhau giữa địa tô phong kiến và địa tô TBCN? Ý kiến nào đúng về phạm trù lao động trừu tượng? Chọn các ý đúng trong các nhận định dưới đây: Chọn ý kiến đúng về giá cả ruộng đất và giá cả hàng hoá thông thường

Thành viên đã làm bài (5)
Vythuy meoomunn dinh-minh-chi marikishtar ngoc183
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.044
Thành viên mới nhất man-lin
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn