Bài trắc nghiệm số 7
Trắc nghiệm kinh tế chính trị
Level 1 - Bài trắc nghiệm số 7
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 10 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 12/20
Nếu là thành viên VIP: 10/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Trong các nhận định dưới đây về lợi nhuận và giá trị thặng dư, nhận định nào đúng? Khi xem xét phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tuyệt đối, ý kiến nào dưới đây là đúng? Mệnh đề nào không đúng dưới đây: Đối tượng nghiên cứu của kinh tế chính trị Mác- Lênin là: Kết quả canh tranh giữa các tổ chức độc quyền trong cùng một ngành Bộ phận nào của tư liệu lao động được coi là tiêu chí phản ánh đặc trưng phát triển của một thời đại kinh tế Kinh tế chính trị và kinh tế học có quan hệ gì với nhau? Phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tuyệt đối có những hạn chế. Chọn ý đúng trong các nhận xét dưới đây: Tiêu chí nào là quan trọng nhất để đánh giá hiệu quả kinh tế Khi lạm phát phi mã xảy ra, hình thức sử dụng tiền nào không có lợi? Khi đồng thời tăng NSLĐ và CĐLĐ lên 2 lần thì ý nào dưới đây là đúng? Ý kiến nào không đúng về quan hệ giữa tăng NSLĐ với giá trị hàng hoá? Thu nhập quốc dân về mặt giá trị gồm: Chọn các ý đúng trong các ý sau đây: Tích tụ tư bản là: Tư bản cố định và tư bản lưu động thuộc phạm trù tư bản nào? Trong thời kỳ CNTB độc quyền quan hệ giá trị và giá cả hàng hoá sẽ thế nào nếu xét toàn bộ hệ thống kinh tế TBCN Lao động trừu tượng là gì? Tái sản xuất là: Loại ruộng đất nào có địa tô tuyệt đối và địa tô chênh lệch?

Thành viên đã làm bài (6)
Vythuy dinh-minh-chi marikishtar ngoc183 meoomunn dung1995
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 235.718
Thành viên mới nhất 241529149924093
Thành viên VIP mới nhất PhuongHoa2209VIP