Bài trắc nghiệm số 6
Trắc nghiệm kinh tế chính trị
Level 1 - Bài trắc nghiệm số 6
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 10 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 12/20
Nếu là thành viên VIP: 10/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Lao động trừu tượng là: Lao động cụ thể là: Khi nghiên cứu phương thức sản xuất TBCN, C.Mác bắt đầu từ: Hai mặt của nền sản xuất xã hội là: Kinh tế chính trị Mác- Lênin không nghiên cứu gì? Mệnh đề nào đúng trong các mệnh đề sau: rong các mệnh đề dưới đây, mệnh đề nào không đúng? Lượng giá trị xã hội của hàng hoá được quyết định bởi: Nhà kinh điển nào sau đây nghiên cứu sâu về CNTB độc quyền? Sản xuất hàng hoá xuất hiện dựa trên: Thời kỳ quá độ lên CNXH là tất yếu đối với Sự xuất hiện của CNTB độc quyền nhà nước làm cho Mâu thuẫn cơ bản của sản xuất hàng hoá giản đơn là: Quan hệ nào giữ vai trò quyết định trong quan hệ sản xuất: Ai là người đầu tiên phát hiện phạm trù cấu tạo hữu cơ của tư bản. Quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế, phát triển kinh tế và tiến bộ xã hội là: Thế nào là lao động phức tạp? Quy mô tích luỹ tư bản phụ thuộc các nhân tố nào? Dựa vào căn cứ nào để chia tư bản thành tư bản bất biến và tư bản khả biến. Các ý nào dưới đây không đúng?

Thành viên đã làm bài (6)
dinh-minh-chi Vythuy marikishtar meoomunn dung1995 ngoc183
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 235.533
Thành viên mới nhất 1904478876509650
Thành viên VIP mới nhất PhuongHoa2209VIP