Bài trắc nghiệm số 5
Trắc nghiệm kinh tế chính trị
Level 1 - Bài trắc nghiệm số 5
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 10 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 12/20
Nếu là thành viên VIP: 10/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Lao động sản xuất là: Ý kiến nào đúng về phạm trù lao động phức tạp? Nguyên nhân có địa tô chênh lệch II là do: Hình thức nào không phải biểu hiện giá trị thặng dư? Phương thức sản xuất là sự thống nhất của: Nguyên nhân cơ bản của khủng hoảng kinh tế TBCN là: Lưu thông hàng hoá dựa trên nguyên tắc ngang giá. Điều này được hiểu như thế nào là đúng? Bản chất tiền tệ là gì? Chọn các ý đúng Nhà nước tư sản đảm nhận đầu tư vào ngành nào? Nhân tố nào dưới đây không ảnh hưởng đến tỷ suất lợi nhuận? Nguyên nhân hình thành tỷ suất lợi nhuận bình quân: Chọn các ý đúng trong các ý dưới đây: Vì sao các nhà tư bản thực hiện tích luỹ tư bản? Chế độ tham dự của tư bản tài chính được thiết lập do: Các tổ chức độc quyền của các quốc gia cạnh tranh trên thị trường quốc tế dẫn đến: Sản phẩm xã hội gồm có: Chọn các ý không đúng về lợi nhuận và giá trị thặng dư. Xuất khẩu hàng hoá là: Tư bản khả biến là: Quy luật giá trị là:

Thành viên đã làm bài (6)
meoomunn Vythuy dinh-minh-chi marikishtar ngoc183 dung1995
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.340
Thành viên mới nhất 641098752906231
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn