Bài trắc nghiệm số 4
Trắc nghiệm kinh tế chính trị
Level 1 - Bài trắc nghiệm số 4
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 10 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 12/20
Nếu là thành viên VIP: 10/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Lợi nhuận có nguồn gốc từ: Liên hợp quốc dùng chỉ số HDI làm tiêu chí đánh giá sự phát triển, sự tiến bộ của mỗi quốc gia. Chỉ số HDI gồm những tiêu chí cơ bản nào Lao động trừu tượng là nguồn gốc: Trong nền sản xuất lớn hiện đại, yếu tố nào giữ vai trò quyết định của quá trình lao động sản xuất? Ai là người được coi là nhà kinh tế thời kỳ công trường thủ công? Các nhân tố nào có ảnh hưởng đến phát triển kinh tế Tư bản là: Chọn các ý kiến đúng khi nhận xét giá trị thặng dư tương đối và giá trị thặng dư siêu ngạch: Nguồn vốn nào dưới đây mà ta có nghĩa vụ phải trả? Thế nào là tăng trưởng kinh tế bền vững? Khi đồng thời tăng năng suất lao động và cường độ lao động lên 2 lần thì ý nào dưới đây là đúng? Những giải pháp nào có thể rút ngắn thời gian lưu thông Trong giai đoạn CNTB tự do cạnh tranh, quy luật giá trị thặng dư biểu hiện thành "Tiền tệ là bánh xe vĩ đại của lưu thông". Câu nói này của ai? Tư bản bất biến (c) và tư bản khả biến (v) thuộc phạm trù tư bản nào? Quan hệ tăng NSLĐ với giá trị hàng hoá. Chọn các ý đúng dưới đây: Chọn các ý đúng về đặc điểm của giá trị thặng dư siêu ngạch trong sản xuất công nghiệp: Quan hệ sản xuất bao gồm: Các nhận xét dưới đây nhận xét nào đúng? Ai là người nghiên cứu giá trị thặng dư trước lợi nhuận, tiền công, địa tô:

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 248.322
Thành viên mới nhất nguyen-nhat-bao-quan
Thành viên VIP mới nhất HyNguyen123VIP

webhero.vn thietkewebbds.vn