Bài trắc nghiệm số 3
Trắc nghiệm kinh tế chính trị
Level 1 - Bài trắc nghiệm số 3
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 10 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 12/20
Nếu là thành viên VIP: 10/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Để xem xét, giải thích nguồn gốc sâu xa của các hiện tượng kinh tế- xã hội phải xuất phát từ: Chọn phương án đúng trong các phương án sau đây: Sản phẩm cần thiết là: V.I.Lênin chia PTSX-CSCN thành mấy giai đoạn? Khi tăng cường độ lao động sẽ xảy ra các trường hợp dưới đây. Trường hợp nào dưới đây là đúng? Giá cả ruộng đất không phụ thuộc vào: Các tổ chức độc quyền sử dụng loại giá cả nào? Tiền có 5 chức năng. Chức năng nào không đòi hỏi có tiền vàng? Từ định nghĩa phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tuyệt đối hãy xác định phương án đúng dưới đây: Xuất khẩu tư bản là đặc điểm của Giá trị thặng dư tương đối và giá trị thặng dư siêu ngạch giống nhau ở những điểm nào? Khi tăng NSLĐ, cơ cấu giá trị một hàng hoá thay đổi. Trường hợp nào dưới đây không đúng? Chọn ý đúng trong các ý dưới đây: Chọn ý sai về tái sản xuất giản đơn và tái sản xuất mở rộng Người lao động nhận khoán công việc, khi hoàn thành nhận được một số lượng tiền thì đó là? Sự hoạt động của quy luật giá trị được biểu hiện Kết quả canh tranh trong nội bộ ngành: Người sáng lập ra chủ nghĩa Mác là: Giá trị sử dụng là gì? Cơ chế kinh tế của CNTB độc quyền nhà nước gồm:

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.122
Thành viên mới nhất Schmily
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn