Bài trắc nghiệm số 2
Trắc nghiệm kinh tế chính trị
Level 1 - Bài trắc nghiệm số 2
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 10 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 12/20
Nếu là thành viên VIP: 10/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Khi so sánh sức lao động và lao động ý kiến nào sau đây không đúng? Tập trung tư bản là gì? ý nào sau đây là sai: Các nhận định dưới đây nhận định nào đúng trong CNTB: Nội dung của tái sản xuất xã hội bao gồm: Xuất khẩu tư bản nhà nước nhằm mục đích? Cạnh tranh giữa các ngành xảy ra khi có sự khác nhau về Cổ phiếu và trái phiếu là hình thức đầu tư. Chọn các ý đúng dưới đây: Sản xuất giá trị thặng dư tuyệt đối và giá trị thặng dư tương đối giống nhau ở điểm nào? Để có thể tăng quy mô tích luỹ, các nhà tư bản sử dụng nhiều biện pháp. Biện pháp nào đúng? Quy luật giá trị biểu hiện sự vận động thông qua sự vận động của Những tiến trình có tính quy luật để chuyển kinh tế hàng hoá giản đơn lên kinh tế TBCN là gì? Ý kiến nào đúng về lao động trừu tượng: Khi nghiên cứu phương thức sản xuất TBCN, C.Mác bắt đầu từ: Chi phí TBCN là: Tích luỹ nguyên thuỷ được thực hiện bằng các biện pháp gì? Chức năng phương pháp luận của kinh tế- chính trị Mác- Lênin thể hiện ở: Ý kiến nào đúng về hậu quả của lạm phát: Tỷ suất lợi tức là tỷ số tính theo phần trăm giữa tổng số lợi tức và số tư bản tiền tệ cho vay trong thời gian nào? Bản chất khoa học và cách mạng của kinh tế - chính trị Mác- Lênin thể hiện ở chức năng nào? Hình thức độc quyền nào mới có trong CNTB ngày nay?

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 248.470
Thành viên mới nhất thanhphuong9400
Thành viên VIP mới nhất HyNguyen123VIP

webhero.vn thietkewebbds.vn