hóa học 12
Amin, Amino axit và Protein
Level 1 - Bài số 4
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Phát biểu nào sau đây là đúng? X là hợp chất hữu cơ có CTCT là: Câu nào đúng? Cho 3 hợp chất hữu cơ X, Y, Z đều chứa các nguyên tố C, H, N. Thành phần phần trăm khối lượng của N trong phân tử X là 45,16%, trong Y là 23,73%, trong Z là 15,05%. Biết cả X, Y, Z khi tác dụng với axit clohiđric đều cho muối amon có dạng công thức R-NH3Cl. Công thức của X, Y (mạch thẳng), Z lần lượt là: Đốt cháy hoàn toàn a (mol) hỗn hợp X gồm 2 amin no, đơn chức thu được 5,6 (lít) CO2 (đktc) và 7,2 (gam) H2O. Giá trị của a là: Cho sơ đồ phản ứng: X  C6H6  Y  anilin. X và Y tương ứng là: Hợp chất hữu cơ X mạch hở (chứa C, H, N) trong đó N chiếm 23,73% khối lượng. Biết X tác dụng được với HCl với tỉ lệ số mol nX : nHCl = 1 : 1. Công thức phân tử của X là: So sánh tính bazơ của etylamin mạnh hơn amoniac được giải thích là do: Có 3 chất lỏng là C2H5OH, C6H6, C6H5NH2 và 3 dung dịch là NH4HCO3, NaAlO2, C6H5ONa. Chỉ dùng chất nào sau đây có nhận biết tất cả các chất trên? Chọn câu sai trong số các câu sau đây: Thuỷ phân từng phần một pentapeptit thu được các đipeptit và tripeptit sau: C - B, D - C, A - D, B - E và D - C - B (A, B, C, D, E là kí hiệu các gốc α-amino axit khác nhau). Trình tự các amino axit trong peptit trên là:

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 75.678
Thành viên mới nhất kieu-linh