Ghi nhớ bài học |
Hóa học 12
Amin, Amino axit và Protein
Level 1 - Bài số 3
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Cho các chất sau: p-NO2C6H4NH2 (1), p-ClC6H4NH2 (2), p-CH3C6H4NH2 (3). Dãy các chất được sắp xếp theo chiều tăng dần tính bazơ là: Hợp chất hữu cơ mạch hở X chứa các nguyên tố C, H, N trong đó có 23,72% lượng N. X tác dụng với HCl theo tỉ lệ mol 1 : 1. Câu trả lời nào sau đây là sai? Đốt cháy chất hữu cơ X bằng oxi thấy sản phẩm tạo ra gồm có CO2, N2 và hơi H2O. X có thể là chất nào sau đây? Để tách phenol ra khỏi hỗn hợp lỏng gồm: phenol, benzen và anilin có thể làm theo cách nào sau đây? Số đipeptit tối đa có thể tạo ra từ một hỗn hợp gồm alanin và glyxin là: Thuỷ phân hợp chất: thu được các amino axit là: Thành phần % khối lượng của nitơ trong hợp chất hữu cơ CxHyN là 23,71%. Số đồng phân amin bậc một thỏa mãn các dữ kiện trên là: Cho 0,1 mol một α-aminoaxit X có mạch không phân nhánh tác dụng vừa đủ với 200 (ml) dung dịch NaOH 1M, sau phản ứng thu được 19,1 gam muối. Công thức cấu tạo thu gọn của X có thể là: Câu nào sau đây đúng khi nói về sự đổi màu của các chất khi gặp quỳ tím? Có các dung dịch: axit fomic, glixerol, lòng trắng trứng và xà phòng. Để phân biệt các dung dịch trên chỉ cần dùng một thuốc thử là:

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 235.282
Thành viên mới nhất 109786093306334435576
Thành viên VIP mới nhất khanhzl0209VIP