Ghi nhớ bài học |
Hóa học 12
Cacbohiđrat
Level 1 - Bài số 3
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Gluxit (cacbohiđrat) chỉ chứa hai gốc glucozơ trong phân tử là ? Cacbohiđrat là những hợp chất hữu cơ: Câu nào sau đây không đúng? Phân tử glucozơ tác dụng với Cu(OH)2 cho …, vậy trong phân tử … ở … Tương tự như glucozơ, … cộng với hiđro cho …, bị oxi hoá bởi … trong môi trường bazơ. Cacbohiđrat là những … và đa số chúng có công thức chung là…(1) dung dịch màu xanh lam; (2) có nhiều nhóm OH; (3) vị trí kề nhau; (4) fructozơ; (5) poliancol; (6) phức bạc amoniac; (7) hợp chất hữu cơ tạp chức;(8)Cn(H2O)m.Từ hay cụm từ thích hợp ở những chỗ trống trong các câu ở đoạn văn trên lần lượt là ? Saccarozo và glucozo đều có Cacbohiđrat là gì? Thực hiện phản ứng tráng bạc 36 gam dung dịch glucozơ 10% với lượng dư dung dịch AgNCO3/NH3 nếu hiệu suất phản ứng 100% thì khối lượng bạc kim loại thu được là: Một cacbohidrat (Z) có các phản ứng diễn ra theo sơ đồ sau Z+ Cu(OH)2/NaOH-> dung dịch xanh-> kết tủa Z không thể là Đốt cháy hoàn toàn 0,171 (g) một cacbohiđrat X thu được 0,264 (g) CO2 và 0,099 (g) H2O. Biết X có phân tử khối là 342 và có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc. Tên của X là: Cho các dung dịch glucozo, glixerol, axit axetic, etanol. Có thể dùng thuốc thử nào sau đây để phân biệt được cả bốn dung dịch

Thành viên đã làm bài (110)
Kimi loan0406 vudinhcan1 sakurajappan123 103063300081352669835 136447357097892 ngaithamtu 721861341319372 473648369700618 2009643799319664 1966133513621247 anh 1937001646572035 mimimimimimi phamhagiang123 thuytrang289 514179155602278 1974203376189929 hoangxuanduc 861657000676815 267707263737057 597919887045312 755361314674165 thanhhiep7878 1945396252374526 triquan123 297407837388191 trungqboy culongcute nhd123 quyenkaka 409741809444650 socola123888 ht140199 qle19961996 royfaben 1991304207820123 khjyeucuu may_moon daudaihoc98 tathaovan2000 hoangduc4112000 114346911414502020470 914282702054957 134568117295519 1939843559562311 trieuhuyentrang phamthithuong btk380 Mimiii 841826149311279 duevipdue22 hungcr7 637797276430486 phamjink240599 2038929073001697 1938249923118591 637767449746168 vuthientinh982 makieuphongbd baitap19811 251635602024313 2008738979410101 138255963572645 1970006563244171 linhlinhhi terutuna LisaNguyen 1977110649224455 522063798131466 1974173822863853 2011042209173695 vuhai1997 TaehyungKim nhoxconvotinh lethibichphuong710 ngohuynhchanh tieu-tu-go-noi 2004023743215652 712854655582830 tran_anh_GN 135402740523470 510896005928342 dieuqynh jayryuichi 330173707438056 trang123568 184605245403594 nhmaii 758084087713205 huyenkeo 107678193302935 nguyen-nhi 498076473896597 nyunnn 813499908832768 356417728132529 811794702328233 diepanhanh nguyensonprolaanh 180847409115821 hophivananh 269164750237928 1934412396843033 503350393351396 779972258871657 2004399986507574 2011455252446024 139185886825308 513879592289272
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 186.766
Thành viên mới nhất keyotyn
Thành viên VIP mới nhất pham-vuVIP