Ghi nhớ bài học |
Hóa học 12
Phân biệt một số chất vô cơ
Level 1 - Bài số 4
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

có 5 lọ mất nhãn đựng 5 dung dịch : NaOH, MgCl2, CuCl2, AlCl3, FeCl3. Số lượng thuốc thử tối thiểu cần dùng để nhận biết 5 dung dịch trên là: Có thể phân biệt nhanh chóng rượu bậc I, bậc II và bậc III bằng thuốc thử nào sau đây? Có 6 dung dịch riêng rẽ: BaCl2, MgCl2, FeCl2,FeCl3, NH4Cl, (NH4)2SO4. Có thể nhận biết 6 dung dịch trên bằng kim loại: Phân bón , thuốc trừ sâu , thuốc kích thích sinh trưởng …có tác dụng giúp cây phát triển tốt ,tăng năng xuất cây trồng nhưng lại có tác dụng phụ gây ra những bệnh hiểm nghèo cho con người. Sau khi bón phân hoặc phun trừ sâu , thuốc kích thích sinh trưởng cho một số loại rau ,quả, thời hạn  tối thiểu thu hoặch để sử dụng bảo đảm an toàn thường là : Nếu thay đổi NaOH bằng dung dịch Ba(OH)2 thì nhận biết được mấy dung dịch ?  Để xác định nồng độ dung dịch NaOH người ta dùng dung dịch đó chuẩn độ 25 ml dung dịch H2C2O4 0,050M (dùng phenolphtalein làm chất chỉ thị). Khi chuẩn độ đã dùng hết 46,50 ml dung dịch NaOH. Nồng độ của dung dịch NaOH đó là: Để nhận biết anion  có thể dùng kim loại Cu và dung dịch H2SO4 loãng, đun nóng vì: Cho dung dịch chứa các ion sau: Na+, Ca2+, Mg2+, Ba2+, H+, Cl–. Muốn loại được nhiều cation ra khỏi dung dịch, có thể cho tác dụng với chất nào sau đây? có các dung dịch muối Al(NO3)3, (NH4)2SO4, NaNO3, NH4NO3,MgCl2, FeCl2 đựng trong các lọ riêng biệt mất nhãn. Nếu chỉ dùng một hóa chất làm thuốc thử để phân biệt các muối trên thì chọn chất nào sau đây có thể nhận biết 2 dung dịch riêng rẽ ZnSO4 và Al2(SO4)3 bằng thuốc thử duy nhất là:

Thành viên đã làm bài (2)
quyenkaka baitap19811
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 248.099
Thành viên mới nhất 581997142173599
Thành viên VIP mới nhất TungdinhdinhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn