hóa học 12
Phân biệt một số chất vô cơ
Level 1 - Bài số 4
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Tiến hành chuẩn độ 25,0 (ml) dung dịch FeSO4 trong môi trường H2SO4 bằng dung dịch chuẩn KMnO4 0,025M thì hết 25,4 (ml) dung dịch chuẩn. Nồng độ của dung dịch FeSO4 ban đầu là: Để nhận biết ion người ta thường dùng kim loại Cu và dung dịch H2SO4 loãng đun nóng vì: Chọn phương án nào sau đây (theo trình tự) để nhận biết 4 cốc đựng 4 dung dịch: HCl, NaCl, BaCl2, NaClO? Chỉ dùng thêm một thuốc thử nào sau đây có thể phân biệt được các dung dịch : NaCl, NH4Cl, AlCl3, FeCl2, CuCl2, (NH4)2SO4? Cho dung dịch chứa các cation sau: Na+, Ca2+, Mg2+, Ba2+, H+. Muốn loại được nhiều cation ra khỏi dung dịch, có thể dùng chất nào sau đây: Dãy ion nào sau đây có thể tồn tại đồng thời trong dung dịch? Khi dùng cốc thuỷ tinh để nung hoá chất, cần lưu ý điều gì? Cho các dung dịch NaCl, K2CO3, K2SO4, Na2S. Để nhận biết các chất nói trên cần dùng thuốc thử là: Người ta có thể dùng phản ứng khử Ag+ của dung dịch AgNO3 trong NH3 để xác định hàm lượng glucozơ trong nước tiểu của người bị bệnh tiểu đường. Thử với 10 ml nước tiểu thấy tách ra 0,54 gam Ag. Hàm lượng glucozơ có trong nước tiểu của bệnh nhân (giả sử phản ứng xảy ra hoàn toàn) là: Tính lượng K2Cr2O7 cần dùng để oxi hoá hết lượng dung dịch chứa 15,2 gam FeSO4 (có H2SO4 loãng làm môi trường)?

Thành viên đã làm bài (2)
quyenkaka baitap19811

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 74.716
Thành viên mới nhất Germanyy