hóa học 12
Phân biệt một số chất vô cơ
Level 1 - Bài số 2
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Cho 4 dung dịch, mỗi dung dịch chỉ có 1 loại cation : Na+, Mg2+, Zn2+, Ni2+. Nếu chỉ dùng cách thử màu ngọn lửa thì có thể nhận biết được bao nhiêu dung dịch? Hoà tan 10 gam muối sắt (II) không nguyên chất trong nước thành 200 ml dung dịch. Lấy 20 ml dung dịch đó axit hoá bằng H2SO4 loãng rồi chuẩn độ bằng dung dịch KMnO4 0,03M. Thể tích dung dịch KMnO4 đã dùng là 25 ml. Phần trăm khối lượng sắt trong muối sắt (II) không nguyên chất nói trên là: Giả sử chuẩn độ dung dịch CH3COOH 0,1M bằng dung dịch chuẩn NaOH 0,1M. Biết pH của dung dịch CH3COOONa 0,05M bằng 8,74. Sự chuẩn độ trên dùng chất nào trong 3 chất chỉ thị metyl da cam, metyl đỏ, phenolphtalein để nhận ra điểm tương đương thì thu được kết quả chính xác nhất? Có 6 dung dịch riêng rẽ, mỗi dung dịch chứa 1 cation sau đây: , Mg2+' Fe2+' Fe3+, Al3+, Ba2+ (nồng độ khoảng 0,1M). Chỉ dùng một thuốc thử để nhận biết các dung dịch trên là: Hoà tan a gam FeSO4.7H2O vào nước được dung dịch A. Khi chuẩn độ dung dịch A cần dùng 20 ml dung dịch KMnO4 0,1M (có H2SO4 loãng làm môi trường). Giá trị của a là: Phân biệt Cl2, SO2, CO2 bằng: Một số nước giếng khoan có chứa hợp chất của sắt, thường gặp ở dạng cation Fe2+ và anion nào sau đây? Cho các dung dịch riêng biệt chứa các cation : Na+, Mg2+, Al3+. Có thể dùng chất nào dưới đây để phân biệt? Khi tiến hành thí nghiệm cần lắc nhẹ ống nghiệm, nên tiến hành theo cách nào sau đây? Có 4 lọ dung dịch không nhãn: NH4Cl, (NH4)2SO4, Na2SO4, NaOH. Thuốc thử nào sau đây có thể nhận biết các chất trên?

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 72.275
Thành viên mới nhất tannvc