Ghi nhớ bài học |
Hóa học 12
Phân biệt một số chất vô cơ
Level 1 - Bài số 2
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Có 4 dung dịch : Al(NO3)3 ,NaNO3 ,Na2CO3 ,NH4NO3 .Chỉ dùng một dung dịch nào sau đây để phân biệt các chất trong các dung dịch trên ? không thể nhận biết các khí CO2, SO2 và O2 đựng trong các bình riêng biệt nếu chỉ dùng: có 6 mẫu chất rắn riêng rẽ sau: CuO, FeO, Fe3O4, MnO2, Ag2O và hỗn hợp Fe+ FeO. Chỉ dùng dd HCl có thể nhận được: thuốc thử duy nhất dùng để nhận biết các chất sau: Ba(OH)2, NH4HSO4,BaCl2, HCl, NaCl, H2SO4 đựng trong 6 lọ mất nhãn là: trong dung dịch X có cứa đồng thời các cation: K+, Ag+, Fe2+, Ba2+ và chỉ chứa 1 loại anion. Anion đó là; có các dung dịch : NaCl, Ba(OH)2, NH4HSO4, HCl, H2SO4, BaCl2. Chỉ dùng dung dịch Na2CO3 thì nhận biết được bao nhiêu dung dịch Chỉ dùng thêm một thuốc thử nào sau đây có thể phân biệt được các dung dịch : NaCl ,NH4Cl ,AlCl3 ,FeCl2 ,CuCl2 ,(NH4)2SO4 ? cho các kim loại : Mg, Al, Fe, Cu. Để nhận biết được các kim loại trên cần dùng 2 dung dịch là: Phòng thí nghiệm bị ô nhiễm bởi khí Clo. Dùng chất nào sau đây có thể khử được Cl2 một cách an toàn Có 5 dung dịch hóa chất không nhãn ,mỗi dung dịch có nồng độ 0,1M của một trong các muối sau : KCl , Ba(HCO3)2 , K2CO3 , K2S , K2SO4 .Chỉ dùng dung dịch H2SO4 loãng ,nhỏ trực tiếp vào từng dung dịch thì có thể nhận biết được các dung dịch nào ?

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 248.097
Thành viên mới nhất 244949146250283
Thành viên VIP mới nhất TungdinhdinhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn