hóa học 12
Phân biệt một số chất vô cơ
Level 1 - Bài số 1
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Thuốc thử dùng để phân biệt 3 dung dịch riêng biệt : NaCl, NaHSO4, HCl là: Có thể phân biệt nhanh chóng rượu bậc I, bậc II và bậc III bằng thuốc thử nào sau đây? Cho dung dịch chứa các ion sau: Na+, Ca2+, Mg2+, Ba2+, H+, Cl–. Muốn loại được nhiều cation ra khỏi dung dịch, có thể cho tác dụng với chất nào sau đây? Để nhận biết anion  có thể dùng kim loại Cu và dung dịch H2SO4 loãng, đun nóng vì: Để tăng chất lượng của xăng, trước đây người ta trộn thêm vào xăng chất chì tetraetyl Pb(C2H5)4. Đó là một chất rất độc và trong khí xả của ôtô, xe máy, ...có hợp chất chì (II) oxit. Hàng năm trên thế giới, người ta đã dùng tới 227,25 tấn chì tetraetyl để pha vào xăng. Lượng chì (II) oxit bị xả vào khí quyển là bao nhiêu: Có các khí đựng trong bình riêng biệt, mất nhãn sau: SO2, H2S, NH3. Chỉ dùng một hoá chất để phân biệt được từng chất là: Để phân biệt 3 khí NH3, H2S và NO2 ta có thể dùng: Khi cô cạn hoặc pha loãng dung dịch thì: Để chuẩn độ 10 ml mẫu thử có hàm lượng etanol là 0,46 g/ml thì thể tích dung dịch K2Cr2O7 0,005M cần dùng là: Để xác định nồng độ dung dịch NaOH người ta dùng dung dịch đó chuẩn độ 25 ml dung dịch H2C2O4 0,050M (dùng phenolphtalein làm chất chỉ thị). Khi chuẩn độ đã dùng hết 46,50 ml dung dịch NaOH. Nồng độ của dung dịch NaOH đó là:

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 72.185
Thành viên mới nhất nguyen-luu-bao-an