hóa học 12
Sắt và một số kim loại quan trọng
Level 1 - Bài số 8
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Cứ 1 tấn quặng FeCO3 hàm lượng 80% đem luyện thành gang (95% sắt) thì thu được 378 kg gang thành phẩm. Hiệu suất quá trình sản xuất là: Phương trình hóa học của phản ứng nào đúng? Cho biết Cu (Z = 29) cấu hình electron của ion Cu2+ là: Để xác định hàm lượng cacbon trong thép (không có lưu huỳnh) người ta dẫn một dòng oxi dư đi qua ống sử dụng 15 gam thép (dạng phôi bào hoặc bột) nung nóng và cho khí đi ra khỏi ống sứ hấp thụ hết vào ống đựng KOH rắn. Sau thí nghiệm thấy khối lượng ống KOH tăng lên 0,44g. Vậy hàm lượng % của cacbon trong mẫu thép trên là: Hiện tượng xảy ra khi nhỏ vài giọt dung dịch H2SO4 vào dung dịch Na2CrO4 là: Tìm phát biểu đúng? Cho phản ứng: X + HNO3  Fe(NO3)3 + NO + H2O. Chất X không thể thực hiện phản ứng trên là: Cho biết hiện tượng xảy ra khi trộn lẫn các dung dịch FeCl3 và Na2CO3? Nhận biết các dung dịch muối: Fe2(SO4)3, FeSO4 và FeCl3 ta có thể dùng hoá chất nào trong các hoá chất sau đây? Cho 0,1 mol FeCl3 vào dung dịch Na2CO3 có dư, độ giảm khối lượng dung dịch là:

Thành viên đã làm bài (3)
itvdn95 daovip97 baitap19811

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 86.074
Thành viên mới nhất lalalakakaka