Ghi nhớ bài học |
Hóa học 12
Sắt và một số kim loại quan trọng
Level 1 - Bài số 7
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Kim loại bạc không tác dụng với chất nào? a) Dung dịch HNO3. b) Dung dịch H2S có  hoà tan O2. c) O2. d) Dung dịch FeCl3. e) Dung dịch H2SO4 loãng. f) Dung dịch NaCl. Chì được sản xuất từ quặng galen theo sơ đồ nào? Pin điện hoá Cr - Cu trong quá trình phóng điện xảy ra phản ứng: 2Cr(r) + 3Cu2+(dd)  2Cr3+(dd) + 3Cu(r) Suất điện động của pin điện hoá là: Cho 3,2 gam bột Cu tác dụng với 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm HNO3 0,8M và H2SO4 0,2M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, sinh ra V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Giá trị của V là:  Để khử hết lượng  trong dung dịch, đã phải dùng đến 0,65g Zn. Lượng Au kim loại sinh ra từ phản ứng này bằng: Cho 2,4 gam Mg vào 200 (ml) dung dịch FeCl3 0,4M. Trong các phản ứng sau: 2FeCl3 + Mg  MgCl2 + FeCl2    (1) 3Mg + 2FeCl3  3MgCl2 + 2Fe   (2) Mg + FeCl2  MgCl2 + Fe           (3) 2FeCl3 + Fe  3FeCl2                 (4) Các phản ứng xảy ra là: Dung dịch thu được khi hoà tan Cu(OH)2 vào dung dịch NH3 gọi là: Cho một ít tinh thể K2Cr2O7 (lượng bằng hạt đậu xanh) vào ống nghiệm, thêm khoảng 1 ml nước cất. Lắc ống nghiệm cho tinh thể tan hết, thu được dung dịch X. Thêm vài giọt dung dịch KOH vào dung dịch X thu được dung dịch Y. Màu sắc của dung dịch X, Y lần lượt là: Hoà tan hết m gam bột Fe vào 100 ml dung dịch X chứa AgNO3 1M và Cu(NO3)2 1M. Sau khi kết thúc phản ứng thu được X và 19 gam chất rắn Y gồm 3 kim loại. Giá trị của m là: Cho 6,72 gam Fe vào 400ml dung dịch HNO3 1M, đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được khí NO (sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch X. Dung dịch X có thể hòa tan tối đa m gam Cu. Giá trị của m là:

Thành viên đã làm bài (4)
baitap19811 daovip97 itvdn95 Linh44
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.594
Thành viên mới nhất casablanca-vinh
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn