Ghi nhớ bài học |
Hóa học 12
Sắt và một số kim loại quan trọng
Level 1 - Bài số 4
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Các đồ vật bằng bạc để trong không khí lâu ngày bị xám đen là do: Một oxit của nguyên tố R có các tính chất sau: - Có tính oxi hoá rất mạnh. - Tan trong nước tạo ta dung dịch H2RO4. - Tan trong dung dịch kiềm tạo ra anion  có màu vàng. Oxit đó là: Cho biết số thứ tự của Cu là 29. Có các câu sau : 1. Cu thuộc chu kì 3, nhóm IB. 2. Cu thuộc chu kì 4, nhóm IB. 3. Cu thuộc chu kì 4, nhóm IIB. 4. Ion Cu+ có lớp electron ngoài cùng bão hoà. 5. Ion Cu2+ có lớp electron ngoài cùng bão hoà. Các câu đúng là Phương pháp luyện thép nào sau đây có thể luyện được loại thép có chất lượng cao? Khử hoàn toàn hỗn hợp gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4 về Fe bằng khí CO thu được 4,48 lít CO2 (đktc). Thể tích khí CO (đktc) đã tham gia phản ứng là: Có hai dung dịch gần như không màu FeSO4 và Fe2(SO4)3. Dãy các chất có thể dùng để phân biệt hai dung dịch đó là: Nhỏ từ từ dung dịch NH3 cho tới dư vào một dung dịch, sau phản ứng thấy có kết tủa màu xanh. Trong dung dịch ban đầu có: Cho m gam bột crom phản ứng hoàn toàn với dung dịch HCl (dư) thu được V lít khí H2 (đktc). Mặt khác cũng m gam bột crom trên phản ứng hoàn toàn với khí O2 (dư) thu được 15,2 gam oxit duy nhất. Giá trị của V là: Hỗn hợp X gồm Cu và Fe, trong đó Fe chiếm 46,67% theo khối lượng. Hòa tan 12g X vào dung dịch HNO3, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 4,8g kim loại chưa tan và dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thì thu được m gam muối khan. Giá trị của m là: Ngâm một thanh kim loại M có khối lượng 750 gam trong dung dịch HCl. Sau phản ứng thu được 504 (ml) H2 (đktc) và thấy khối lượng kim loại giảm 1,68% so với ban đầu. M là kim loại nào sau đây?

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.368
Thành viên mới nhất bui-hang
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn