hóa học 12
Sắt và một số kim loại quan trọng
Level 1 - Bài số 3
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Dung dịch X có màu đỏ da cam. Nếu cho thêm vào một lượng KOH, màu đỏ của dung dịch dần dần chuyển sang màu vàng tươi. Từ dung dịch có màu vàng tươi thu được nếu cho thêm vào đó một lượng H2SO4, màu của dung dịch lại dần dần trở lại đỏ da cam. Dung dịch X là dd nào? Cho phản ứng : Cr + Sn2+  Cr3+ + Sn Khi cân bằng phản ứng trên, hệ số của ion Cr3+ là: Trong các loại quặng sắt quan trọng sau thì quặng có giá trị sản suất gang là: Hòa tan 3,2 gam Cu vào dung dịch HNO3 dư thu được hỗn hợp X (NO, NO2). Biết tỉ khối của X so với H2 là 19. Thể tích của X thu được là: Một oxit kim loại có công thức MxOy, trong đó M chiếm 72,41% khối lượng. Khử hoàn toàn oxit này bằng khí CO thu được 16,8 gam kim loại M. Hoà tan hoàn toàn lượng M đó bằng HNO3 đặc, nóng thu được muối của M hoá trị III và 0,9 mol khí NO2. Oxit MxOy là: Khử m gam bột CuO bằng H2 nung nóng, thu được hỗn hợp chất rắn X. Để hoà tan hết X cần dùng vừa đủ 1 lít dung dịch HNO3 1M. Kết thúc phản ứng thu được 4,48 lít NO (đktc). Hiệu suất của phản ứng khử CuO là: Các đồ vật bằng bạc để trong không khí lâu ngày bị xám đen là do: Để tách Fe2O3 ra khỏi hỗn hợp Fe2O3, Al2O3, SiO2 ở dạng bột người ta có thể dùng hoá chất nào sau đây? Hiện tượng nào xảy ra khi cho từ từ dung dịch kiềm vào dung dịch ZnSO4 đến dư? Dẫn 4,48 lít CO (ở đktc) từ từ đi qua ống sứ nung nóng đựng 8 gam một oxit sắt đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Khí thu được sau phản ứng có tỉ khối so với hiđro bằng 20. Công thức của oxit sắt và phần trăm thể tích khí CO2 trong hỗn hợp khí sau phản ứng là:

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 73.531
Thành viên mới nhất co-minh-thu