hóa học 12
Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm
Level 2 - Bài số 8
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 30 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 14/20
Nếu là thành viên VIP: 10/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Phương pháp điều chế kim loại kiềm là: Cho 7,8(g) hỗn hợp Mg và Al tác dụng hết với dung dịch HCl dư. Sau phản ứng thấy khối lượng dung dịch tăng thêm 7 (g). Số mol HCl đã tham gia phản ứng là: Nhỏ từ từ dung dịch NaOH cho tới dư vào một dung dịch, sau phản ứng thấy có kết tủa màu xanh. Trong dung dịch ban đầu có: Nguyên tố có năng lượng ion hóa nhỏ nhất là nguyên tố nào sau đây? Hoà tan 1,4 (g) kim loại kiềm trong 100 (g) H2O thu được 101,2 (g) dung dịch bazơ. Kim loại đó là: Dãy nào sau đây được xếp theo chiều giảm dần bán kính của các ion? Không gặp các kim loại kiềm và kiềm thổ ở dạng tự do trong thiên nhiên vì: Dung dịch nào sau đây có thể hoà tan CaCO3? Criolit (Na3AlF6) được thêm vào Al2O3 trong quá trình điện phân Al2O3 nóng chảy, để sản xuất Al vì lí do chính là: Thuốc thử thích hợp để làm mềm nước cứng vĩnh cửu là: Criolit Na3AlF6 được thêm vào Al2O3 trong quá trình điện phân nóng chảy, để sản xuất nhôm vì lí do nào sau đây? 1. Làm giảm nhiệt độ nóng chảy của Al2O3, cho phép điện phân ở nhiệt độ thấp nhằm tiết kiệm năng lượng. 2. Làm tăng độ dẫn điện của Al2O3 nóng chảy. 3. Tạo một lớp ngăn cách để bảo vệ nhôm nóng chảy khỏi bị oxi hoá. 4. Tạo ra hỗn hợp bảo vệ nhôm nóng chảy không bị oxi hoá bởi không khí. Dùng dây platin sạch nhúng vào hợp chất X rồi đem đốt trên ngọn lửa đèn khí (không màu), ngọn lửa có màu tím. Kết luận nào sau đây đúng? Nguyên tử của nguyên tố nào sau đây luôn cho 2e trong các phản ứng hóa học? Có các lọ hoá chất mất nhãn trong mỗi lọ đựng một trong các dung dịch sau: FeCl2, (NH4)2SO4, FeCl3, CuCl2, AlCl3, NH4Cl. Chỉ dùng các ống nghiệm và dung dịch NaOH lần lượt thêm vào từng dung dịch có thể nhận biết tối đa được: Một cốc nước có chứa 0,01 mol Na+; 0,01 mol Mg2+; 0,02 mol Ca2+, 0,02 mol Cl- và 0,05 mol . Nước trong cốc là: Có 3 cốc đựng riêng biệt các chất sau: nước nguyên chất, nước cứng tạm thời, nước cứng vĩnh cửu. Nhận biết các cốc đó bằng cách: Chất nào sau đây có thể làm mềm nước cứng vĩnh cửu? Cho biết Na (Z = 11), cấu hình electron của ion Na+ là: Một hỗn hợp gồm Na, Al có tỉ lệ số mol là 1 : 2. Cho hỗn hợp này vào nước. Sau khi kết thúc phản ứng thu được 8,96 lít H2 (đktc) và chất rắn. Khối lượng chất rắn là: Ghép các phản ứng phù hợp:

Thành viên đã làm bài (3)
tieu-tu-go-noi baitap19811 daovip97

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 73.152
Thành viên mới nhất nguyen-trung-hieu