hóa học 12
Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm
Level 1 - Bài số 9
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Có các phương trình hoá học: 1. Al(OH)3 + NaOH  NaAlO2 + 2H2O 2. Al2O3 + 2NaOH  2NaAlO2 + H2O 3. NaAlO2 + CO2 + 2H2O  Al(OH)3 + NaHCO3 4. 2Al + 6H2O  Al(OH)3 + 3H2 5. SiO2 + 2NaOH  2Na2SiO3 + H2O Những phản ứng xảy ra trong quá trình làm sạch quặng boxit là: Biện pháp để bảo quản kim loại kiềm là: Một muối khi tan vào nước tạo thành dung dịch có môi trường kiềm, muối đó là: Nước Gia-ven là sản phẩm của quá trình: Chất X có tính chất sau: – X tác dụng với dung dịch HCl tạo ra khí Y làm đục nước vôi trong. – X không làm mất màu dung dịch brom. – X tác dụng với dung dịch Ba(OH)2, có thể tạo ra hai muối. X là chất nào trong số các chất sau?  Cho 700 (ml) dung dịch KOH 0,1M vào 100 (ml) dung dịch AlCl3 0,2M. Sau phản ứng khối lượng kết tủa tạo ra là: Một cốc nước có chứa các ion: Na+ (0,02 mol), Mg2+ (0,02 mol), Ca2+(0,04 mol), Cl- (0,02 mol),  (0,10 mol) và  (0,01 mol). Đun sôi cốc nước trên cho đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì nước còn lại trong cốc: Khẳng định nào sau đây là đúng? Cho 0,5 mol HCl vào dung dịch KAlO2 thu được 0,3 mol kết tủa. Số mol KAlO2 trong dung dịch là: Thêm từ từ từng giọt dung dịch chứa 0,1 mol HCl vào dung dịch chứa 0,06 mol Na2CO3 và 0,05 mol NaHCO3. Thể tích khí CO2 (đktc) thoát ra là:

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 74.473
Thành viên mới nhất xuan-phuong