hóa học 12
Đại cương về kim loại
Level 2 - Bài số 9
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 30 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 14/20
Nếu là thành viên VIP: 10/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Theo phản ứng hoá học: Fe + CuSO4  FeSO4 + Cu, để có sản phẩm là 0,1 (mol) Cu thì khối lượng sắt tham gia phản ứng là: Điện phân muối clorua của một kim loại M nóng chảy thu được 6 gam kim loại thoát ra ở catot và 3,36 lít khí (đktc). Công thức của muối đem điện phân là: Cho 6,4 (g) hỗn hợp Mg, Fe vào dung dịch HCl (dư) thấy bay ra 4,48 (lít) H2 (đktc). Cũng cho hỗn hợp như trên vào dung dịch CuSO4 dư, sau khi phản ứng xong thì lượng đồng thu được là: Hoà tan 13,4 (gam) hỗn hợp X gồm Na, Al, Fe (nNa < nAl) vào nước dư thu được 4,48 (lít) H2 (đktc) còn lại chất rắn Y. Cho Y tác dụng hết với dung dịch Cu(NO3)2 thu được 9,6 (gam) kết tủa. Phần trăm khối lượng của Fe trong X là: Muốn điều chế nhôm có thể: Điện phân dung Na2SO4 ta thu được ....... ở catốt và ........ ở anốt. Mô tả phù hợp với thí nghiệm cho một thanh Al tiếp xúc với thanh Fe trong dung dịch HCl là: Loại phản ứng hoá học nào xảy ra trong quá trình ăn mòn kim loại? Mắc nối tiếp 2 bình điện phân: bình 1 chứa dung dịch CuCl2, bình 2 chứa dung dịch Na2SO4. Khi ở catôt bình 2 thoát ra 3,2 (g) kim loại thì ở các điện cực khác khối lượng các chất sinh ra là: Người ta tráng một lớp Zn lên các tấm tôn bằng thép, ống dẫn nước bằng thép vì: Thế điện cực chuẩn E° của pin điện hoá Sn — Ag là: Phát biểu không đúng là: Gọi X là nhóm kim loại phản ứng được với dung dịch H2SO4 loãng và Y là nhóm kim loại phản ứng được với dung dịch H2SO4 đặc nóng. Hãy cho biệt nhóm kim loại X, Y nào dưới đây phù hợp với quy ước trên? Điều khẳng định nào sau đây là không đúng? Sau một thời gian phản ứng giữa các cặp oxi hoá - khử trong dung dịch là Zn2+/Zn và Ag+/Ag, nhận thấy: Phản ứng 2Au3+ + 3Ni  2Au + 3Ni2+ có thế oxi hoá - khử là: Thứ tự trong dãy điện hoá của một số cặp oxi hoá - khử như sau: Mg2+/Mg, Zn2+/Zn, Fe2+/Fe, Pb2+/Pb, Cu2+/Cu. Phát biểu nào sau đây đúng? Muốn bảo vệ kim loại khỏi sự ăn mòn, ta phải dùng các phương pháp nào sau đây? 1. Cách li kim loại với môi trường. 2. Dùng hợp kim chống gỉ. 3. Đánh bóng bề mặt kim loại. 4. Dùng chất chống ăn mòn. 5. Lau chùi thường xuyên. 6. Dùng phương pháp điện hoá. Cho hợp kim Al-Fe-Cu vào dung dịch Cu(NO3)2 dư, chất rắn thu được sau phản ứng là: Để làm sạch một mẫu thuỷ ngân có lẫn tạp chất là kẽm, thiếc, chì người ta ngâm mẫu thuỷ ngân này trong dung dịch?

Thành viên đã làm bài (4)
baitap19811 anh Kimi daovip97

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 73.093
Thành viên mới nhất thien-thanh