hóa học 12
Đại cương về kim loại
Level 2 - Bài số 6
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 30 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 14/20
Nếu là thành viên VIP: 10/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Ăn mòn điện hoá và ăn mòn hoá học khác nhau ở điểm: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về ăn mòn hoá học? Khi cho luồng khí hiđro (có dư) đi qua ống nghiệm chứa Al2O3, FeO, CuO, MgO nung nóng đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Chất rắn còn lại trong ống nghiệm bao gồm: Trong quá trình điện phân, những ion âm di chuyển về? Nguyên tử kim loại khi tham gia phản ứng hoá học có tính chất nào sau đây? Khi điện phân hỗn hợp dung dịch NaCl và CuSO4, nếu dung dịch sau khi điện phân hoà tan Al2O3 thì sẽ xảy ra trường hợp nào sau đây? Oxi hoá hoàn toàn 0,728 gam bột sắt, thu được 1,016 gam hỗn hợp hai oxit sắt (hỗn hợp A). Hoà tan hỗn hợp A bằng dung dịch axit nitric loãng dư. Thể tích khí NO duy nhất bay ra (ở đktc) là: Kết luận nào sau đây không đúng? Trong bình điện phân với điện cực trơ có xảy ra quá trình: 2H2O − 4e  4H+ + O2 ở cực dương (anot) khi điện phân: Hai thanh kim loại M hóa trị 2, có khối lượng bằng nhau. Một được ngâm vào dung dịch Cd(NO3)2 sau một thời gian khối lượng lá kim loại tăng thêm 0,44% so với ban đầu. Một được ngâm vào dung dịch Pb(NO3)2, sau một thời gian khối lượng kim loại tăng thêm 0,91%. Biết số mol hai thanh kim loại tham gia phản ứng như nhau. Kim loại M là: Trong số những công việc sau, việc nào được thực hiện trong công nghiệp bằng phương pháp điện phân? 1. Điều chế kim loại kẽm. 2. Điều chế kim loại bạc. 3. Điều chế lưu huỳnh. 4. Tinh chế kim loại đồng. 5. Điều chế kim loại sắt. 6. Mạ niken. Người ta thường dùng tôn tráng kẽm để bảo vệ sắt vì: Cho biết phản ứng oxi hoá - khử trong pin điện hoá: Zn + 2Ag+  Sn2+ + 2Ag. Suất điện động chuẩn Eº của pin điện hoá là: Cho 2 lít dung dịch hỗn hợp FeCl2 0,1M và BaCl2 0,2M (dung dịch X). Điện phân dung dịch X với cường độ dòng điện là 5A đến khi kết tủa hết ion kim loại bám trên catot thì thời gian điện phân là bao nhiêu? Điện phân NaBr nóng chảy, thu được Br2 là do có: Điện phân dung dịch muối trung hoà của axit vô cơ chứa oxi của kim loại kiềm hoặc kiềm thổ, ta thu được ..... ở catôt và ..... ở anôt. Nhận định nào sau đây không đúng về phương pháp điểu chế kim loại? Từ các cặp oxi hóa khử sau: Fe2+/Fe; Mg2+/Mg; Cu2+/Cu và Ag+/Ag. Số pin điện hoá có thể lặp được tối đa là: Để điều chế Fe từ dung dịch FeCl3, trong các cách làm sau: (1) Dùng Zn để khử Fe3+ trong dung dịch thành Fe; (2) Điện phân dung dịch FeCl3 có màng ngăn; (3) Chuyển FeCl3 thành Fe(OH)3 sau đó chuyển Fe(OH)3 thành Fe2O3 rồi khử Fe2O3 bằng CO ở nhiệt độ cao; (4) Cô cạn dung dịch rồi điện phân FeCl3 nóng chảy; Cách làm thích hợp nhất là: Giữ cho bề mặt kim loại luôn sạch, không có bùn đất bám vào cũng là một biện pháp bảo vệ kim loại không bị ăn mòn. Hãy cho biết người ta đã áp dụng phương pháp nào sau đây?

Thành viên đã làm bài (5)
daovip97 baitap19811 Kimi anh ThienKimHuynh

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 73.483
Thành viên mới nhất ho-va-ten