Ghi nhớ bài học |
Hóa học 12
Đại cương về kim loại
Level 1 - Bài số 6
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Kim loại X khi tác dụng với dung dịch HCl và tác dụng với Cl2 cho cùng loại muối clorua. Vậy X là: Cho m (gam) bột Cu vào 400 (ml) dung dịch AgNO3 0,2M, sau một thời gian phản ứng thu được 7,76 (gam) hỗn hợp chất rắn X và dung dịch Y. Lọc tách X, rồi thêm 5,85 (gam) bột Zn vào Y, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 10,53 (gam) chất rắn Z. Giá trị của m là: Nhúng một thanh graphit được phủ một lớp kim loại hóa trị II vào dung dịch CuSO4 dư. Sau phản ứng khối lượng của thanh graphit giảm đi 0,24 (gam). Cũng thanh graphit này nếu được nhúng vào dung dịch AgNO3 thì khi phản ứng xong khối lượng thanh graphit tăng lên 0,52 (gam). Kim loại hóa trị II là kim loại nào sau đây? m gam hỗn hợp X gồm các kim loại Al, Mg, Fe, Zn, tác dụng vừa đủ với dung dịch hỗn hợp gồm HCl và H2SO4 loãng tạo ra 0,065 mol H2. Cũng m gam hỗn hợp X tác dụng với khí clo dư tạo ra (m + 4,97) gam hỗn hợp các muối. Khối lượng Fe có trong m gam hỗn hợp X là: Lắc 2,7 gam bột Al trong 200 (ml) dung dịch chứa Fe(NO3)2 và Cu(NO3)2. Sau khi phản ứng hoàn toàn thu được 9,2 gam chất rắn A gồm hai kim loại và dung dịch Y. Cho Y tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được 9 gam kết tủa. Nồng độ ban đầu của hai muối lần lượt là: Cho suất điện động chuẩn E0 của các pin điện hoá: = 0,46 (V); = 1,1 (V); = 0,47 (V) (X, Y, Z là ba kim loại). Dãy các kim loại xếp theo chiều tăng dần tính khử từ trái sang phải là: Cặp pin điện Fe-Cu có suất điện động chuẩn  = +0,78 (V). Biết thế điện cực chuẩn của cặp Fe2+/Fe là = −0,44 (V). Thế điện cực chuẩn của cặp Cu2+/Cu là: Chia m (gam) Fe thành hai phần bằng nhau. Phần 1 tác dụng với O2 dư thu được chất X. Phần 2 tác dụng với Cl2 dư thu được chất Y. X, Y hơn kém nhau 8,25 (gam). Trong X, Y Fe có cùng hoá trị. Giá trị của m là: Trong dung dịch chứa đồng thời Na+, Cu2+, Ag+, Al3+, Fe3+. Thứ tự điện phân các cation là: Cho m gam kim loại M vào 400 (ml) dung dịch HCl 1M, khi phản ứng kết thúc thu được 5,376 lít H2 (đktc). Kim loại M là:

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 248.476
Thành viên mới nhất 104022052550798158748
Thành viên VIP mới nhất HyNguyen123VIP

webhero.vn thietkewebbds.vn