Ghi nhớ bài học |
Hóa học 12
Đại cương về kim loại
Level 1 - Bài số 5
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Dãy gồm các kim loại được sắp xếp theo thứ tự tăng dần tính khử từ trái sang phải là: Điện phân có màng ngăn hỗn hợp gồm a (mol) NaCl và b (mol) HNO3 sau một thời gian xác định ta thấy dung dịch thu được sau điện phân làm quỳ tím hoá xanh. Điều đó chứng tỏ: Cho 19,3 (gam) hỗn hợp bột Zn và Cu có tỉ lệ mol tương ứng là 1 : 2 vào dung dịch chứa 0,2 mol Fe2(SO4)3. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được m (gam) kim loại. Giá trị của m là: Cho hỗn hợp gồm Fe, Cu vào dung dịch AgNO3 lấy dư thì sau khi kết thúc phản ứng, dung dịch thu được có chất tan là: Có các nhận định sau : 1. Tính dẫn điện, dẫn nhiệt của hợp kim kém hơn của các kim loại trong hỗn hợp ban đầu. 2. Hợp kim thường cứng và giòn hơn các kim loại trong hỗn hợp ban đầu. 3. Nhiệt độ nóng chảy của hợp kim thường cao hơn nhiệt độ nóng chảy của các kim loại trong hỗn hợp ban đầu. Những nhận định không đúng là: Cho thế điện cực chuẩn của 3 kim loại sau: = -0,23 V; = +0,34 V; = +0,80 V. Kết luận đúng là: Các chất phản ứng trong pin điện hoá Al — Cu là: Cho hỗn hợp bột gồm Zn, Ni, Mg và Fe vào dung dịch CuSO4 thì kim loại phản ứng trước là: Hoà tan hết 3,9 (gam) hỗn hợp X gồm Mg, Al trong dung dịch HNO3 loãng thu được 4,48 (lít) hỗn hợp khí Y gồm NO, NO2 có tỷ lệ thể tích tương ứng là 1 : 1. Phần trăm khối lượng của Mg trong X là: Điều kiện cần và đủ để có ăn mòn điện hóa là: 1. Các điện cực phải khác chất nhau. 2. Phải có nhiệt độ cao. 3. Các điện cực phải tiếp xúc với nhau. 4. Các điện cực cùng tiếp xúc với một dung dịch chất điện li.

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.593
Thành viên mới nhất 106313893345598001880
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn