hóa học 12
Đại cương về kim loại
Level 1 - Bài số 3
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Cho m (gam) bột Cu vào 400 (ml) dung dịch AgNO3 0,2M, sau một thời gian phản ứng thu được 7,76 (gam) hỗn hợp chất rắn X và dung dịch Y. Lọc tách X, rồi thêm 5,85 (gam) bột Zn vào Y, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 10,53 (gam) chất rắn Z. Giá trị của m là: Điện phân có màng ngăn hỗn hợp gồm a (mol) NaCl và b (mol) HNO3 sau một thời gian xác định ta thấy dung dịch thu được sau điện phân làm quỳ tím hoá xanh. Điều đó chứng tỏ: Phương pháp thích hợp để điều chế các kim loại có tính khử mạnh (từ Li đến Al) là: Thổi rất chậm 2,24 lít (đktc) một hỗn hợp khí gồm CO và H2 qua một ống sứ đựng hỗn hợp Al2O3, CuO, Fe3O4, Fe2O3 có khổi lượng là 24 gam (dư) đang được đun nóng. Sau khi kết thúc phản ứng, khối lượng chất rắn còn lại trong ống sứ là: Hoà tan hết 3,9 (gam) hỗn hợp X gồm Mg, Al trong dung dịch HNO3 loãng thu được 4,48 (lít) hỗn hợp khí Y gồm NO, NO2 có tỷ lệ thể tích tương ứng là 1 : 1. Phần trăm khối lượng của Mg trong X là: Trường hợp nào sau đây xảy ra ăn mòn hoá học? Liên kết trong tinh thể kim loại được hình thành là do: Cho suất điện động chuẩn của các pin điện hoá: Zn - Cu là 1,1 V; Cu - Ag là 0,46 V. Biết thế điện cực chuẩn = +0,8 V. Thế điện cực chuẩn  và có giá trị lần lượt là: Cho Mg đến dư vào dung dịch chứa đồng thời Cu2+, Fe3+ và Ag+. Chọn các phản ứng lần lượt xảy ra ứng với thí nghiệm trên (theo thứ tự) trong các phản ứng sau đây? a) Mg + 2Fe3+ Mg2+ + 2Fe2+. b) Mg + Cu2+  Mg2+ + Cu. c) Mg + Fe2+  Mg2+ + Fe. d) Fe + Cu2+  Fe2+ + Cu. e) Fe2+ + Ag+  Fe3+ + Ag. f) Mg + 2Ag+  Mg2+ + 2Ag. g) 3Mg + 2Fe3+  3Mg2+ + 2Fe. m gam hỗn hợp X gồm các kim loại Al, Mg, Fe, Zn, tác dụng vừa đủ với dung dịch hỗn hợp gồm HCl và H2SO4 loãng tạo ra 0,065 mol H2. Cũng m gam hỗn hợp X tác dụng với khí clo dư tạo ra (m + 4,97) gam hỗn hợp các muối. Khối lượng Fe có trong m gam hỗn hợp X là:

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 86.023
Thành viên mới nhất anhhna