hóa học 12
Đại cương về kim loại
Level 1 - Bài số 2
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Điện phân dung dịch bạc nitrat với cường độ dòng là 1,50 ampe, thời gian 30 phút, khối lượng bạc điều chế được là: Điện phân dung dịch CuSO4 với điện cực trơ, cường độ dòng 5A, trong thời gian 9650 giây. Điều nào sau đây luôn đúng?  Fe không tan trong dung dịch nào sau đây? Cho biết Eº(Cr3+/Cr) = −0,74 (V) ; Eº(Pb2+/Pb) = −0,13 (V). Sự so sánh nào sau đây là đúng? Cho 19,3 (gam) hỗn hợp bột Zn và Cu có tỉ lệ mol tương ứng là 1 : 2 vào dung dịch chứa 0,2 mol Fe2(SO4)3. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được m (gam) kim loại. Giá trị của m là: Hỗn hợp hai kim loại X, Y có tỉ lệ khối lượng mol là 3 : 7 và tỉ lệ mol là 3 : 2. Phần trăm khối lượng của kim loại Y trong hỗn hợp là: Điện phân 1 (lít) dung dịch AgNO3 với điện cực trơ, dung dịch sau điện phân có pH = 2. Coi thể tích dung dịch sau điện phân không thay đổi. Khối lượng bạc bám ở catot là: Một dây sắt nối với một dây đồng ở một đầu, đầu còn lại của hai dây được nhúng vào dung dịch muối ăn. Tại chỗ nối của hai dây kim loại sẽ xảy ra hiện tượng gì? Cho 13,2 gam hỗn hợp hai kim loại A, B hoá trị II tác dụng với 400 (ml) dung dịch H2SO4, loãng dư thu được 3,92 lít H2 (ở 0°C, 2 atm) và dung dịch Y. Để trung hoà hết lượng axit trong Y cần dùng 100 (ml) dung dịch NaOH 1M. Khối lượng muối trong dung dịch thu được sau phản ứng sau phản ứng trung hoà là: Cho hỗn hợp bột gồm Zn, Ni, Mg và Fe vào dung dịch CuSO4 thì kim loại phản ứng trước là:

Thành viên đã làm bài (163)
muffy-hyukie phan-hien trungchinh nhokhuypro854 trangiabaoaaa ha-thi-ngoc-le dovanphuong thuytrang289 danghanh windtears98 phandinhphong uong-ngoc-hung tung-tran duy-nguyen-minh lieunguyen10a kieu-keo-kiet nguyen-hoang nguyennhu hutin123 quynh-nguyen dangquangtruong bspro sunnymoonflynch baonhan linh-phuong phongk15e thien-nato gon1704 ascnguw Suonganh doanthinh miu-hamm duybachO16 cu-millionare phung-tien-hoang minh-duc-vo tu-anh-huynh FL9813 tai-nhot Minhngoc2812 mlpokjhg Duyenpe nanathth1998 anh-tran hieu00100bmt truc-nguyen myhang3198 ti-curling thien-binh-gia-tao TrongNhan141197 trang-ha-lo trinh-doan kemda hang-tot hoann ngoc-thang phuong-tram pe-hat-tieu Linhsparkle quyenkaka lo-van-thanh ht140199 anh nguyen-van-anh huong-do thuongnguyencolen le-yen doletrungnghia0964512058 hco281198 hoang-lan nhd1206ace ngoc-quang nguyen-huy-anh nguyen-thi-thuong Minhngoc2000 gi-tae-jung an-nguyen dui-ga-ran pikachu119 thanhdat thanh-thuong Ntdphuong Pelunkhum luu-duong uyen-dao huy-tran giacathoangvu trang-angel hao-nguyen thaihuyen yukie le-thien-nhi chau-gia-bao mrbeenkill admin1102 toneytran link-chuot ngodangkhoa123 KiuKa krisbang khachuynh98 lyle leduyen dinhdinh thanhthuy98 my-huynh vungochai nhu-tiing minhhungkuppi quen Trang2539812 jklblackman bepi2002 daovip97 Vuongminh Sougen duyenmai tuyet-phung marc93 ThienKimHuynh anh99 gia01020304 minh-minh vip98hhbg maimoi1997 Kimi dochihieu19970hd anh-tays nguyen-kim trai_tim_buon thuongvipvt1234 buiyen Sierra201 baitap19811 mamutkc99 kadothan hoangthuan anh-do-the cois-linhh huykl258 minjinly myyennguyen nguyenanh716 vtkngan562 duy-phuong nguyetnga hieu1230 tranminh101 gill-les tram1187 thanhmai98 linhub11 nguyen-hoai-son huyen-truong pham-huong trungphatem12 ngovandung1841998 nobiiie quochuy165 dao-doan vananh-pham baosmile chaynuoc

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 85.855
Thành viên mới nhất kydaigia96