hóa học 12
Polime và vật liệu Polime
Level 1 - Bài số 10
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Khi trùng ngưng axit ε-aminocaproic ta thu được m gam polime và 1,35 gam H2O. Giá trị m là: Phân tử khối trung bình của PVC là 750.000. Hệ số polime hoá của PVC là: Trùng hợp hoàn toàn 16,8 gam etilen thu được m gam polietilen (PE). Số mắt xích -CH2-CH2- có trong m gam PE là: Đồng trùng hợp buta-1,3-đien với acrilonitrin (CH2=CH-CN) được một loại cao su Buna-N chứa 8,696% khối lượng nitơ. Tỉ lệ số mắt xích butađien và acrilonitrin có trong loại cao su trên là: Poli (metyl metacrylat) và nilon-6 được tạo thành từ các monome tương ứng là: Từ 2 mol etanol điều chế thành etilen (t° > 170°C, H2SO4 đặc) sau đó tiến hành phản ứng trùng hợp điều chế polietilen với hiệu suất mỗi giai đoạn phản ứng bằng 85%. Khối lượng polietilen thu được là: Nhóm gồm các polime có thể tham gia phản ứng thuỷ phân là: Mô tả không đúng về cấu trúc mạch của các polime là: Khi clo hóa PVC ta thu được một loại tơ clorin có chứa 66,7% clo. Trung bình một phân tử clo tác dụng với bao nhiêu mắt xích PVC? Một polime X có khối lượng mol phân tử là 937500 gam/mol và số lượng mắt xích là 15000. Tên gọi của X là:

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 72.203
Thành viên mới nhất ta00000