hóa học 12
Polime và vật liệu Polime
Level 1 - Bài số 8
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Nhựa phenol-fomađehit được điều chế bằng cách đun nóng phenol (dư) với dung dịch: Cho sơ đồ phản ứng: CH≡CH X; X polime Y;                                 X + CH2=CH-CH=CH2 polime Z. Y và Z lần lượt dùng để chế tạo vật liệu polime nào sau đây? Cách phân loại nào sau đây đúng? Nguyên liệu trực tiếp điều chế tơ lapsan (thuộc loại tơ polieste) là: Để điều chế 100 gam thuỷ tinh hữu cơ cần bao nhiêu gam ancol metylic và bao nhiêu gam axit metacrilic, biết hiệu suất quá trình phản ứng đạt 80%? Chất không có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là: Có các loại tơ sợi sau đây: (1) Sợi bông. (2) Tơ tằm. (3) Tơ xenlulozơ axetat. (4) Tơ visco. (5) Tơ nilon-7. (6) Tơ lapsan. (7) Tơ nitron. Loại tơ hoá học là: Xét các phản ứng: (a) A  B + C          (b) B + H2O  D (c) D  E↑ + F↑ + H2O               (d) A E↑ + F↑ (e) E   cao su buna                             (f) B + F  C Chất A trong dãy này là: Câu nào sai? Thuỷ phân 500 gam poli(metyl metacrylat) - PMM trong dung dịch H2SO4 loãng, đun nóng. Sau một thời gian thấy tổng khối lượng polime thu được là 454 gam. Hiệu suất phản ứng thuỷ phân PMM là:

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 72.416
Thành viên mới nhất doan-ngoc-thuong