hóa học 12
Polime và vật liệu Polime
Level 1 - Bài số 7
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Khi trùng hợp vinyl clorua ở điều kiện áp suất cao, người ta thu được poli vinyl clorua (PVC) có khối lượng phân tử trung bình bằng 750000 đvC. Hệ số trùng hợp là: Trong số các polime sau đây: (1) sợi bông; (2) tơ tằm; (3) len; (4) tơ visco; (5) tơ enang; (6) tơ axetat; (7) nilon-6,6. Loại có nguồn gốc xenlulozơ là: Khi đốt cháy hoàn toàn một polime X chỉ thu được CO2 và hơi nước với tỉ lệ số mol tương ứng là 1 : 1. X là polime nào dưới đây? Có các phản ứng về tính chất hoá học của polime: (4) (C6H10O5)n + nH2O nC6H12O6.       Tinh bột                                Glucozơ Phản ứng phân cắt mạch polime là? Phân tử khối trung bình của tơ nilon-6,6 là 2500 và của tơ capron là 15000. Hệ số polime hoá của tơ nilon-6,6 và tơ capron lần lượt là: Cho sơ đồ chuyển hoá CH4  C2H2  C2H3Cl PVC. Để tổng hợp 250 (kg) PVC theo sơ đồ trên thì cần V (m3) khí thiên nhiên (ở đktc). Giá trị của V là (biết CH4 chiếm 80% thể tích khí thiên nhiên và hiệu suất của cả quá trình là 50%): Hệ số trùng hợp (số mắt xích) lần lượt của tơ nilon-6,6 (biết M = 2500) và của tơ capron (biết M = 15000) lần lượt là: Chất nào dưới đây không thể sử dụng để trực tiếp tổng hợp cao su? Từ amino axit có công thức phân tử C3H7NO2 có thể tạo thành bao nhiêu loại polime khác nhau? Trùng ngưng 8,9 gam alanin thu được m gam một polime và 1,62 gam H2O. Số mắt xích -NH-CH(CH3)-CO- trong m gam polime trên là:

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 72.275
Thành viên mới nhất tannvc