Ghi nhớ bài học |
Hóa học 12
Polime và vật liệu Polime
Level 1 - Bài số 5
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Chất nào sau đây có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp? Cho các chất sau : (1) CH3CH(NH2)COOH      (2) CH2=CH2 (3) HOCH2COOH                                          (4) HCHO và C6H5OH      (5) HOCH2CH2OH và p-C6H4(COOH)2           (6) H2N[CH2]6NH2 và HOOC[CH2]4COOH Các trường hợp có thể tham gia phản ứng trùng ngưng là Một polime Y có cấu tạo như sau:      … –CH2–CH2–CH2–CH2–CH2–CH2–CH2–CH2–CH2– … Công thức một mắt xích của polime Y là : Hợp chất X có công thức C8H14O4. Từ X thực hiện các phản ứng (theo đúng tỉ lệ mol): (a) X + 2NaOH -> X1 + X2 + H2O             (b) X1 + H2SO4 -> X3 + Na2SO4 (c) nX3 + nX4 -> nilon-6,6 + 2nH2O         (d) 2X2 + X3 -> X5 + 2H2O Phân tử khối của X5 là Polime là: Trùng hợp hoàn toàn 16,8 gam etilen thu được m gam polietilen (PE). Số mắt xích -CH2-CH2- có trong m gam PE là: Phát biểu nào sau đây đúng? I/ Polime dùng để sản xuất tơ phải có mạch không phân nhánh, xếp song song, không độc, có khả năng nhuộm màu. II/ Tơ nhân tạo xuất phát từ polime thiên nhiên nhưng được chế biến thêm bằng phương pháp hoá học. III/ Tơ visco, tơ xenlulozơ axetat đều là loại tơ thiên nhiên. Câu nào sai? Chất X có công thức C5H8, biết rằng khi hiđro hoá chất đó ta thu được chất isopentan. Chất X có khả năng trùng hợp thành cao su. X là chất nào trong số các chất sau: Trong số các loại tơ sau: (1) [-NH-(CH2)6-NH-OC-(CH2)4-CO-]n. (2) [-NH-(CH2)5-CO-]n. (3) [C6H7O2(OOC-CH3]n. Tơ thuộc loại sợi poliamit là:

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 248.150
Thành viên mới nhất kiet-tuan-nguyen
Thành viên VIP mới nhất HyNguyen123VIP

webhero.vn thietkewebbds.vn