Ghi nhớ bài học |
Hóa học 12
Polime và vật liệu Polime
Level 1 - Bài số 4
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Polime là sản phẩm trùng hợp từ monome: Đặc điểm cấu tạo của monome tham gia phản ứng trùng ngưng là: Nilon-6,6 là polime được điều chế từ phản ứng: Cho sơ đồ chuyển hoá CH4  C2H2  C2H3Cl PVC. Để tổng hợp 250 (kg) PVC theo sơ đồ trên thì cần V (m3) khí thiên nhiên (ở đktc). Giá trị của V là (biết CH4 chiếm 80% thể tích khí thiên nhiên và hiệu suất của cả quá trình là 50%): Dãy các polime nào sau đây được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng? Tơ nilon-6,6 là sản phẩm trùng ngưng của: Từ metan và các hoá chất vô cơ cần thiết, có thể điều chế cao su buna theo sơ đồ: Metan (X) (Y)  (Z)  cao su buna. Các chất (X), (Y), (Z) lần lượt trong sơ đồ là: Khi đốt cháy một hiđrocacbon X cần 6V khí O2 và tạo ra 4V khí CO2. Nếu trùng hợp các đồng phân của hợp chất X thì tạo bao nhiêu polime? Poli(vinyl clorua) (PVC) được điều chế từ khí thiên nhiên (chứa 95% thể tích CH4) theo sơ đồ chuyển hoá và hiệu suất mỗi giai đoạn chuyển hoá như sau: Metan axetilen Vinyl clorua PVC Muốn tổng hợp 2 tấn PVC cần bao nhiêu m3 khí thiên nhiên (đktc)? Chất nào sau đây trùng hợp tạo thành PVC?

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 235.538
Thành viên mới nhất 106660242540687550250
Thành viên VIP mới nhất PhuongHoa2209VIP