hóa học 12
Polime và vật liệu Polime
Level 1 - Bài số 4
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Polime nào sau đây được tổng hợp từ axit terephtalic và etylen glicol? Poli(vinyl clorua) (PVC) được điều chế từ khí thiên nhiên (metan chiếm 95% khí thiên nhiên) theo sơ đồ chuyển hoá và hiệu suất mỗi giai đoạn như sau: PVC Muốn tổng hợp 1 tấn PVC thì cần bao nhiêu m3 khí thiên nhiên (đo ở đktc)? Trùng hợp hoàn toàn 6,25 gam vinyl clorua được m gam PVC. Số mắt xích -CH2-CHCl- có trong m gam PVC nói trên là: Cho hợp chất sau: [-CO-(CH2)4-CO-NH-(CH2)6-NH-]n Hợp chất này thuộc loại polime nào sau đây: Chất nào dưới đây không thể trực tiếp tổng hợp được cao su? Poli (metyl metacrylat) và nilon-6 được tạo thành từ các monome tương ứng là: Đặc điểm cấu tạo của monome tham gia phản ứng trùng ngưng là: Cho các sơ đồ phản ứng sau: (1) CH2=C(CH3)-CH=CH2  Polime (2) CH2=CH-CH3 + C6H5-CH=CH2  Polime (3) CH2=CH2  (-CH2-CH2-)n (4) H2N-(CH2)10-COOH  H2O + polime Các sơ đồ phản ứng trùng ngưng là: Hai chất nào dưới đây tham gia phản ứng trùng ngưng với nhau tạo tơ nilon-6,6? Cho các chất và vật liệu: (1) polietilen; (2) đất sét ướt; (3) poli(metyl metacrylat); (4) nhựa phenolfomanđehit; (5) polistiren; (6) cao su. Những chất và vật liệu được dùng làm chất dẻo là:

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 74.587
Thành viên mới nhất vuong-tuan-thien