Ghi nhớ bài học |
Hóa học 12
Polime và vật liệu Polime
Level 1 - Bài số 3
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Hai chất nào dưới đây tham gia phản ứng trùng ngưng với nhau tạo tơ nilon-6,6? Có các loại tơ sợi sau đây: (1) Sợi bông. (2) Tơ tằm. (3) Tơ xenlulozơ axetat. (4) Tơ visco. (5) Tơ nilon-7. (6) Tơ lapsan. (7) Tơ nitron. Loại tơ hoá học là: Cho các tơ sau: tơ xenlulozơ axetat, tơ capron, tơ nitron, tơ visco, tơ nilon-6,6. Có bao nhiêu tơ thuộc loại tơ poliamit? Khi clo hóa PVC ta thu được một loại tơ clorin có chứa 66,7% clo. Trung bình một phân tử clo tác dụng với bao nhiêu mắt xích PVC? Chất có thể trùng hợp tạo ra polime là Chất không có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là: Khi đốt cháy một hiđrocacbon X cần 6V O2 và tạo 4V khí CO2. Nếu trùng hợp các đồng phân cấu tạo của hợp chất X thì số polime tạo được là: Các chất đều không bị thuỷ phân trong dung dịch H2SO4 loãng, nóng là: Polime nào sau đây được điều chế bằng phản ứng trùng hợp? Polime X có phân tử khối M = 280.000 đvC và hệ số trùng hợp n = 10.000. Polime X là:

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 235.284
Thành viên mới nhất 1808400862790084
Thành viên VIP mới nhất khanhzl0209VIP