hóa học 12
Polime và vật liệu Polime
Level 1 - Bài số 2
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Poli(vinyl clorua) (PVC) được điều chế từ khí thiên nhiên (chứa 95% thể tích CH4) theo sơ đồ chuyển hoá và hiệu suất mỗi giai đoạn chuyển hoá như sau: Metan axetilen Vinyl clorua PVC Muốn tổng hợp 2 tấn PVC cần bao nhiêu m3 khí thiên nhiên (đktc)? Khối lượng của một đoạn mạch nilon-6,6 là 27346 đvC và một đoạn mạch tơ capron là 17176 đvC. Số lượng mắt xích trong đoạn mạch nilon-6,6 và capron nêu trên lần lượt là: Khi clo hoá PVC ta thu được một loại tơ clorin chứa 66,18% clo. Trung bình 1 phân tử clo tác dụng với bao nhiêu mắt xích PVC? Dãy các polime nào sau đây được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng? Phát biểu nào sau đây đúng? I/ Polime dùng để sản xuất tơ phải có mạch không phân nhánh, xếp song song, không độc, có khả năng nhuộm màu. II/ Tơ nhân tạo xuất phát từ polime thiên nhiên nhưng được chế biến thêm bằng phương pháp hoá học. III/ Tơ visco, tơ xenlulozơ axetat đều là loại tơ thiên nhiên. Trong thực tế, phenol được dùng được sản xuất: Để sản xuất tơ clorin, người ta clo hoá PVC bằng clo. Polime thu được chứa 66,7% clo về khối lượng. Trung bình cứ k mắt xích -CH2-CHCl- trong M phân tử PVC bị clo hoá bởi 1 nguyên tử clo. Giá trị của k là: Polime nào sau đây có tính cách điện tốt, bền; được dùng làm ống dẫn nước, vải che mưa, vật liệu điện? Cho 2,24 lít khí C2H2 (đktc) tác dụng hết với HCl (t°, HgCl2) để điều chế ra vinyl clorua. Sau đó tiến hành trùng hợp vinyl clorua thành poli(vinyl clorua). Tính khối lượng poli(vinyl clorua) thu được nếu hiệu suất của mỗi quá trình là 90%? Hai chất nào dưới đây tham gia phản ứng trùng ngưng với nhau tạo tơ nilon-6,6?

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 75.678
Thành viên mới nhất kieu-linh