Ghi nhớ bài học |
Hóa học 12
Este - Lipit
Level 1 - Bài số 5
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Xà phòng có những nhược điểm: Đun 12 (gam) axit axetic với 13,8 (gam) etanol (có H2SO4 đặc làm xúc tác) đến khi phản ứng đạt tới trạng thái cân bằng, thu được 11 (gam) este. Hiệu suất của phản ứng este hoá là: Công thức phân tử tổng quát của este tạo bởi ancol no, đơn chức và axit không no, có một liên kêt đôi C=C, đơn chức là Để đánh giá lượng axit béo tự do trong chất béo người ta dùng chỉ số axit. Đó là số miligam KOH cần để trung hòa axit béo tự do có trong 1 gam chất béo. Để trung hòa 14 (g) chất béo đó cần 15 (ml) dung dịch KOH 0,1M. Chỉ số axit của chất béo đó là: Triolein phản ứng được với bao nhiêu chất trong số các chất sau? (1) dung dịch KOH (đun nóng);                                    (2) H2/ xúc tác Ni, to; (3) dung dịch H2SO4 loãng (đun nóng);                      (4) dung dịch Br2; (5) Cu(OH)2 ở nhiệt độ phòng                                       (6) Na. Đốt cháy hoàn toàn a (mol) este X tạo bởi ancol no, đơn chức, mạch hở và axit không no (có một liên kết đôi), đơn chức, mạch hở thu được 11,2 lít CO2 (đktc) và 7,2 gam H2O. Giá trị của a và công thức của X lần lượt là: Cho dãy chuyển hóa sau: Phenol Phenyl axetat  Y (hợp chất thơm). Hai chất X, Y trong sơ đồ trên lần lượt là: Chọn đúng sản phẩm chính của phản ứng sau: A + B Các chất A, B là: Để điều chế phenyl axetat hóa chất cần dùng là Cho các chất sau: Axit propionic (1), axeton (2), metyl axetat (3), propan-1-ol (4). Dãy nào sau đây được sắp xếp theo chiều tăng dần nhiệt độ sôi?

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.396
Thành viên mới nhất thanhlamvvn2111
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn