Mantozơ

 

I- Tính chất vật lý. Trạng thái tự nhiên

- Tinh thể không màu, tan nhiều trong nước.

- Còn gọi là đường mạch nha.

II- Cấu trúc phân tử

- Ở trạng thái tinh thể, phân tử mantozơ gồm 2 gốc glucozơ liên kết với nhau.

- Trong dung dịch, gốc β - glucozơ của mantozơ có thể mở vòng tạo ra nhóm CH = O.

III- Tính chất hóa học

Do cấu trúc như trên, mantozơ có 3 tính chất chính.

1. Tính chất của poliol giống saccarozơ

Tác dụng với Cu(OH)2 cho phức đồng mantozơ màu xanh lam.

2. Tính khử tương tự glucozơ

Khử [Ag(NH3)2]OH và Cu(OH)2 trong môi trường kiềm khi đun nóng. Mantozơ thuộc loại đisaccarit có tính khử.

3. Bị thuỷ phân khi có xúc tác axit hoặc enzim sinh ra 2 phân tử glucozơ

 IV. Các dạng bài tập liên quan

Thủy phân mantozơ

1 mantozơ  2 glucozơ

342                      2.180

Thông thường hay gặp dạng bài thủy phân không hoàn toàn, sau đó cho hỗn hợp sản phẩm tham gia phản ứng tráng gương. Cần lưu ý rằng trong trường hợp này glucozơ và mantozơ còn dư đều tham gia phản ứng tráng gương với tỉ lệ số mol nAg= 2.nglu = 2.nman

 

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 88.888
Thành viên mới nhất an-nhien