Chất giặt rửa

I- Khái niệm chất giặt rửa

Chất giặt rửa là những chất khi dùng cùng với nước thì có tác dụng làm sạch các chất bẩn bám trên các vật rắn mà không gây ra phản ứng hoá học với các chất đó.

II- Chất giặt rửa

1. Xà phòng

- Xà phòng là muối natri (hoặc kali) của các axit béo
- Chất giặt rửa như xà phòng, làm sạch các vết bẩn không phải nhờ phản ứng hoá học, chất bẩn bị các phân tử chất giặt rửa phân chia thành nhiều hạt nhỏ, phân tán được trong nước và nhờ đó có thể trôi đi.
- Xà phòng có nhược điểm là khi dùng với nước cứng (nước có nhiều ion Ca2+và Mg2+) tạo các muối      (C17H35COO)2Mg, (C15H31COO)2Ca,... kết tủa làm giảm tác dụng giặt rửa và ảnh hưởng đến chất lượng vải sợi.

2. Chất giặt rửa tổng hợp

Chất giặt rửa tổng hợp (bột giặt): thường là muối natri sunfonat có dạng Ar - SO3Na, trong đó -Ar là một gốc hiđrocacbon thơm.

Ví dụ :  (natri đođexylbenzen sunfonat)

Chất giặt rửa tổng hợp có thể dùng được trong nước cứng do không mất tác dụng giặt rửa trong nước cứng. Axit sunfonic là axit mạnh hơn, muối sunfonat có độ tan lớn hơn nên không bị kết tủa với ion Ca2+, Mg2+ hay Fe2+.

 

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 86.806
Thành viên mới nhất huy-nguyen