Ghi nhớ bài học |

Kiểm tra 15p - Bài số 3

hóa học 12
Phân biệt một số chất vô cơ
Kiểm tra 15 phút - Kiểm tra 15p - Bài số 3
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 15 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài kiểm tra bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +2 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +1 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 0,2 mol Fe và 0,1 mol Fe2O3 bằng dung dịch HCl được dung dịch X. Cho dung dịch X tác dụng với NaOH dư, kết tủa thu được nung trong không khí đến khối lượng không đổi được m gam chất rắn. Giá trị của m là: Có một dung dịch chứa đồng thời các cation: Fe3+’ Cu2+, Ag+. Để nhận biết sự có mặt của 3 cation trên trong một dung dịch ta dùng: Để phân biệt anion  và anion  có thể dùng: X, Y, Z, E có công thức tổng quát là C2H2On (n ≥ 0) và cho biết: - Tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 có: X, Y, Z. - Tác dụng với NaOH có: Z, E. - Tác dụng với H2O có: X. Hãy cho biết X, Y, Z, E là những chất nào sau đây? Để xác định nồng độ của cation Fe2+ trong dung dịch đã được axit hoá người ta chuẩn độ bằng dung dịch KMnO4 hoặc dung dịch K2Cr2O7 theo các sơ đồ phản ứng sau: Fe2+ + + H+ Mn2+ + Fe3+ + H2O Fe2+ + + H+ Cr3+ + Fe3+ + H2O Để chuẩn độ một dung dịch Fe2+ đã axit hoá cần phải dùng 30ml dung dịch KMnO4 0,02M. Để chuẩn độ dung dịch Fe2+ trên bằng K2Cr2O7 thì thể tích dung dịch K2Cr2O7 0,02M cần dùng là: Có các dung dịch sau: KI, FeCl2, MgCl2. Chỉ dùng một hoá chất để phân biệt được từng chất trong bình riêng biệt, mất nhãn là: Để phân biệt CO2 và SO2 chỉ cần dùng thuốc thử là: Khí nào sau đây có trong không khí đã làm cho các đồ dùng bằng bạc lâu ngày bị xám đen? Để pha được 1 lít dung dịch hỗn hợp: Na2SO4 0,03M, K2SO4 0,02M, KCl 0,06M người ta đã lấy lượng các muối như sau: Để nhận biết 2 muối NaNO3 và NaHSO4 có thể dùng:

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 248.323
Thành viên mới nhất quang-huy-ha
Thành viên VIP mới nhất HyNguyen123VIP

webhero.vn thietkewebbds.vn