Ghi nhớ bài học |

Kiểm tra 15p - Bài số 2

hóa học 12
Phân biệt một số chất vô cơ
Kiểm tra 15 phút - Kiểm tra 15p - Bài số 2
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 15 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài kiểm tra bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +2 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +1 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Hỗn hợp khí nào sau đây tồn tại ở bất kì điều kiện nào? Dùng dung dịch KMnO4 0,02M để chuẩn độ 20 ml dung dịch FeSO4 có pha vài giọt dung dịch H2SO4 loãng. Sau khi cho quá 15 ml dung dịch KMnO4 vào dung dịch không bị mất màu nữa. Nồng độ mol của dung dịch FeSO4 là: Để phát hiện ion nitrat trong dung dịch muối, người ta sử dụng thuốc là: Hãy chọn một thuốc thử sau đây để nhận ra 4 lọ đựng dung dịch mỗi chất: axit axetic, glixerol, ancol etylic, glucozơ. Chọn phương án nào sau đây (theo trình tự) để nhận biết 3 cốc đựng 3 dung dịch: Na2CO3, NaHCO3 và hỗn hợp Na2CO3 + NaHCO3 mà không dùng nhiệt độ? Khi cần pha chế một dung dịch chuẩn để chuẩn độ thể tích ta có thể dùng dụng cụ nào sau đây? Có 4 dung dịch: Al(NO3)3, NaNO3, Na2CO3, NH4NO3. Chỉ dùng một dung dịch nào sau đây để phân biệt? Một dung dịch chứa đồng thời các anoin sau: , Cl–. Để nhận biết sự có mặt đồng thời của 2 ion trên có thể dùng dung dịch nào? Hoà tan một chất khí vào nước, lấy dung dịch thu được cho tác dụng đến dư với dung dịch ZnSO4, thấy có kết tủa trắng rồi kết tủa lại tan ra. Khí đó là: Có hỗn hợp Mg(OH)2 và Fe(OH)2. Hãy chọn hoá chất để tách hỗn hợp này?

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 248.230
Thành viên mới nhất 102637532481881109286
Thành viên VIP mới nhất HyNguyen123VIP

webhero.vn thietkewebbds.vn