Ghi nhớ bài học |

Kiểm tra 15p - Bài số 2

hóa học 12
Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm
Kiểm tra 15 phút - Kiểm tra 15p - Bài số 2
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 15 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài kiểm tra bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +2 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +1 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Khi nhỏ từ từ tới dư dung dịch NH3 vào dung dịch Al(NO3)3. Mô tả hiện tượng nào sau đây là đúng? Cho hỗn hợp hai kim loại kiềm Na, K hòa tan hết vào nước thu được dung dịch X và 13,44 lít khí H2 (đktc). Thể tích dung dịch hỗn hợp H2SO4 0,5M và HCl 1M cần để trung hòa hết dung dịch X là: Cho X, Y, Z là các hợp chất vô cơ của một kim loại, khi hơ lên ngọn lửa trắng thấy ngọn lửa nhuốm màu vàng. X + Y  Z; Y  Z + H2O + khí E; Biết E là hợp chất của cacbon. E + X  Y (hoặc Z). X, Y, Z, E lần lượt là: Sục a mol khí CO2 vào dung dịch Ca(OH)2 thu được 3 gam kết tủa. Đun nóng dung dịch sau phản ứng thấy sinh thêm 2 gam kết tủa nữa. Giá trị của a là: Khi nhỏ vài giọt quỳ tím vào dung dịch phèn nhôm amoni thì dung dịch có màu gì? Khi cho kim loại R vào dung dịch Cu(NO3)2 dư thu được chất rắn X. X tan hoàn toàn trong dung dịch HCl. R là: Phương trình hóa học nào sau đây viết sai? 3,348 gam kim loại M hòa tan vừa đủ bằng 930 (ml) dung dịch HNO3 0,5M giải phóng N2O (là sản phẩm khử duy nhất) thu được dung dịch X. Kim loại M là: Nguyên tố nào sau đây chỉ có ở trạng thái hợp chất trong tự nhiên? Ứng dụng nào sau đây không phải của CaCO3?

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.806
Thành viên mới nhất ha-vy
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn