Ghi nhớ bài học |

Kiểm tra 15p - Bài số 3

hóa học 12
Đại cương về kim loại
Kiểm tra 15 phút - Kiểm tra 15p - Bài số 3
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 15 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài kiểm tra bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +2 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +1 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Ngâm một lá Fe nặng 21,6 (gam) vào dung dịch Cu(NO3)2. Phản ứng xong thu được 22,4 (gam) hỗn hợp rắn. Lượng đồng bám vào sắt là: Hoà tan m gam hỗn hợp ba kim loại A, B, C trong HNO3 loãng (dư) thu được dung dịch X và hỗn hợp khí Y gồm 0,1 mol mỗi khí NO, N2O, N2, NO2. Số mol HNO3 đã tham gia phản ứng là: Trong pin điện hoá Zn — Cu, phản ứng hoá học nào xảy ra ở cực dương? Một chiếc chìa khóa làm bằng hợp kim Cu - Fe bị rơi xuống đáy giếng. Sau một thời gian chiếc chìa khóa sẽ: Chỉ dùng nước và một dung dịch axit hay bazơ thích hợp, phân biệt 3 kim loại: Na, Ba, Cu Nhúng thanh kim loại M hoá trị 2 vào dung dịch CuSO4, sau một thời gian lấy thanh kim loại ra thấy khối lượng giảm 0,05%. Mặt khác nhúng thanh kim loại trên vào dung dịch Pb(NO3)2, sau một thời gian thấy khối lượng tăng 7,1%. Xác định M, biết rằng số mol CuSO4 và Pb(NO3)2 tham gia ở hai trường hợp như nhau. Cho 20 (gam) hỗn hợp X gồm 3 kim loại K, Al, Mg được nghiền nhỏ trộn đều. Chia X thành 2 phần bằng nhau: Phần 1: Tác dụng với nước dư sinh ra 4,48 lít H2 (đktc). Phần 2: Tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được 7,84 lít H2 (đktc). Khối lượng của Mg trong hỗn hợp X là: Những kim loại nào sau đây phản ứng với nước ở nhiệt độ thường? Để tách Ag ra khỏi hỗn hợp bột Ag, Cu, Fe (khối lượng Ag không đổi), cần dùng dung dịch nào sau đây lấy dư? Những tính chất vật lí chung của kim loại như (tính dẻo, tính dẫn nhiệt, tính dẫn điện, ánh kim) chủ yếu là do:

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.801
Thành viên mới nhất 429344477538454
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn