Ghi nhớ bài học |

Kiểm tra 15p - Bài số 2

hóa học 12
Đại cương về kim loại
Kiểm tra 15 phút - Kiểm tra 15p - Bài số 2
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 15 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài kiểm tra bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +2 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +1 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Phương pháp nào sau đây dùng để điều chế kim loại bari? Để bảo vệ vỏ tàu biển, trong các kim loại sau: Cu, Mg, Zn, Pb nên dùng kim loại nào? Hoà tan hoàn toàn 6,15 (gam) hỗn hợp X gồm 2 kim loại Na và M (hoá trị n không đổi) trong nước thu được dung dịch Y và 5,04 (lít) khí H2 (đktc). Để trung hoà dung dịch Y cần dùng 25 (ml) dung dịch HCl 1M. Kim loại M là: Trong cầu rnuốì của pin điện hoá khi hoạt động, xảy ra sự di chuyển của các: Khi điện phân dung dịch NaCl (cực âm bằng sắt, cực dương bằng than chì, có màng ngăn xốp) thì: Loại phản ứng hoá học nào xảy ra trong quá trình ăn mòn kim loại? Có phản ứng hóa học: Fe + CuSO4  FeSO4 + Cu Để có sản phẩm là 0,1 (mol) Cu thì khối lượng sắt tham gia phản ứng là: Cho m gam hỗn hợp bột Zn và Fe vào lượng dư dung dịch CuSO4. Sau khi kết thúc các phản ứng, lọc bỏ phần dung dịch thu được m gam bột rắn. Thành phần phần trăm theo khối lượng của Zn trong hỗn hợp bột ban đầu là (cho Fe = 56, Cu = 64, Zn = 65): Cho các thế điện cực chuẩn: = −1,66 (V); = −0,76 (V); = −0,13 (V); = +0,34 (V). Trong các pin sau đây, pin nào có suất điện động chuẩn lớn nhất? Hoà tan hết 12 gam một kim loại chưa rõ hoá trị được 2,24 lít (đktc) một khí duy nhất có đặc tính không màu, không mùi, không cháy. Kim loại đã dùng là:

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.823
Thành viên mới nhất 2075673979356173
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn