Ghi nhớ bài học |

Kiểm tra 15p - Bài số 2

hóa học 12
Cacbohiđrat
Kiểm tra 15 phút - Kiểm tra 15p - Bài số 2
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 15 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài kiểm tra bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +2 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +1 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Xenlulozơ trinitrat được điều chế từ xenlulozơ và axit nitric đặc có xúc tác axit sunfuric đặc, nóng. Để có 29,7 (kg) xenlulozơ trinitrat, cần dùng dung dịch chứa m (kg) axit nitric (hiệu suất phản ứng đạt 90%). Giá trị của m là (cho H = 1, C = 12, N = 14, O = 16). Cho sơ đồ chuyển hoá sau: Tinh bột X Y  axit axetic. X và Y lần lượt là: Cặp chất nào sau đây không phải là đồng phân của nhau? Phương pháp điều chế etanol nào sau đây chỉ dùng trong phòng thí nghiệm? Cho 34,2 gam hỗn hợp saccarozơ có lẫn mantozơ tác dụng hoàn toàn AgNO3/NH3 dư thu được 0,216 gam bạc. Độ tinh khiết của saccarozơ là:  Cho các chất: Glucozơ, fructozơ, saccarozơ, mantozơ, tinh bột, xenlulozơ. Các chất có phản ứng thuỷ phân là: Một hợp chất hữu cơ (X) có %C = 40,0; %H = 6,7 và %O = 53,3. Biết rằng MX = 180. Công thức phân tử của (X) là: Chất lòng hòa tan được xenlulozơ là  Hợp chất X là chất bột màu trắng, không tan trong nước, trương lên trong nước nóng tạo thành hồ. Sản phẩm cuối cùng của quá trình thuỷ phân là chất Y. Dưới tác dụng của enzim, của vi khuẩn axit lactic, chất Y tạo nên chất Z có hai loại chức hóa học. Chất Z có thể được tạo nên khi sữa bị chua. Hợp chất X là: Thuốc thử nên dùng để phân biệt 4 dung dịch riêng biệt: Mantozơ, anđehit axetic, glixerol, etanol đựng trong 4 lọ không nhãn là:

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 256.660
Thành viên mới nhất 104094652912619936802
Thành viên VIP mới nhất huu-duyVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn