Ghi nhớ bài học |

Kiểm tra 15p - Bài số 3

hóa học 12
Este - Lipit
Kiểm tra 15 phút - Kiểm tra 15p - Bài số 3
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 15 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài kiểm tra bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +2 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +1 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Cho dãy chuyển hóa: A A Poli (vinyl axetat) D và H là: Để trung hòa lượng axit tự do có trong 14 gam một mẫu chất béo cần 15 (ml) dung dịch KOH 0,1M. Chỉ số axit của mẫu chất béo trên là (Cho H = 1; O = 16; K = 39): Cho 52,8 gam hỗn hợp gồm hai este no, đơn chức là đồng phân của nhau có tỉ khối hơi so với H2 bằng 44, tác dụng với 2 lít dung dịch NaOH 0,6 M, rồi cô cạn dung dịch vừa thu được còn lại 66,9 gam chất rắn B. Công thức phân tử của hai este là: Cho glixerol tác dụng với hỗn hợp ba axit béo gồm: axit oleic, axit stearic và axit panmitic thì số este thu được tối đa là: Phương pháp thông thường để sản xuất xà phòng là: Thuỷ phân este C2H5COOCH=CH2 trong môi trường axit tạo thành những sản phẩm gì? Câu nào sau đây không đúng? Cho sơ đồ chuyển hóa sau: Các chất D và E có thể là: X là một este no đơn chức, có tỉ khối hơi đối với Heli là 22. Nếu đem đun 2,2 (gam) este X với dung dịch NaOH (dư), thu được 2,05 (gam) muối. Công thức cấu tạo thu gọn của X là: Chất A có công thức C11H20O4. A tác dụng với NaOH tạo ra muối của axit hữu cơ B mạch thẳng và hai rượu là etanol và propanol-2 (propan-2-ol). Cấu tạo của A là:

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.620
Thành viên mới nhất 688793114845502
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn