Ghi nhớ bài học |
Hóa học 11
Anđehit - Xeton - Axit Cacboxylic
Level 2 - Bài số 2
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 30 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 14/20
Nếu là thành viên VIP: 10/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Axit propenoic có công thức cấu tạo là: Hỗn hợp A gồm anđehit fomic và anđehit axetic. Oxi hoá hoàn toàn hỗn hợp A thu được hỗn hợp B gồm 2 axit. Tỉ khối hơi của B so với A là d. Khoảng giá trị của d là : Chất nào có nhiệt độ sôi cao nhất? Nhựa phenol fomanđehit được điều chế bằng cách đun nóng phenol dư với dung dịch: Chất có khả năng tác dụng được với Na, NaOH là:   Cho các chất : (1) CH3–CH2–COOH ; (2) CH2=CH–COOH ; (3) CH≡C–COOH. Dãy sắp xếp đúng theo thứ tự tăng dần tính axit của các chất là : Cho 0,1 mol hỗn hợp hai anđehit đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng phản ứng hết với Ag2O trong NH3 (dư), đun nóng, thu được 25,92 (g) Ag. Công thức cấu tạo của hai anđehit là: Độ điện li 3 dung dịch CH3COOH 0,1M; CH3COOH 0,001M và HCl 0,01M được sắp xếp theo dãy sau: Cho 0,1 mol hỗn hợp X gồm hai anđehit no, đơn chức, mạch hở, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng thu được 32,4 gam Ag. Hai anđehit trong X là : Propilen A B C Tên gọi của (C) là: Tỉ khối hơi của anđehit X đối với không khí bằng 2. Tên của X là: Sắp xếp các chất: CH3COOH, C2H5OH, CO2 và C6H5OH theo thứ tự tăng dần tính axit. Trường hợp nào sau đây đúng? Tên đúng của chất CH3–CH2–CH2–CHO là gì ? Có thể phân biệt CH3CHO và C2H5OH bằng phản ứng với: A là một axit thuộc cùng dãy đồng đẳng của axit axetic. Vậy A là: Chọn công thức phân tử anđehit no mạch hở: Hiđro hoá hoàn toàn 4,2 gam một anđehit đơn chức (X) cần vừa đủ 3,36 lít khí hiđro (đktc). Biết (X) chứa không quá 4 nguyên tử C, tên gọi của (X) là : Phương pháp nào sau đây được dùng trong công nghiệp để sản xuất HCHO ? Chất nào có khả năng tham gia phản ứng tráng gương? Chất tạo được kết tủa đỏ gạch khi đun nóng với Cu(OH)2 là :

Thành viên đã làm bài (4)
baitap19811 huynhle2012 bich-phuong thuytrang289
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 248.341
Thành viên mới nhất Tamvb2k5
Thành viên VIP mới nhất HyNguyen123VIP

webhero.vn thietkewebbds.vn