hóa học 11
Anđehit - Xeton - Axit Cacboxylic
Level 2 - Bài số 1
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 30 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 14/20
Nếu là thành viên VIP: 10/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Tráng gương hoàn toàn chất hữu cơ X bằng dung dịch AgNO3/NH3 thu được hỗn hợp sản phẩm chỉ gồm các chất vô cơ, X có cấu tạo: Chất nào tạo kết tủa trắng với dung dịch bão hòa NaHSO3? Cho 3 axit: axit benzoic C6H5COOH, axit p-metylbenzoic p-CH3-C6H4-COOH và axit p-nitrobenzoic p-O2N-C6H4-COOH. Tính axit của 3 chất đó tăng dần theo trật tự nào? Dãy chuyển hóa của một anđehit: . Công thức cấu tạo thu gọn nào là của X? Các ancol no đơn chức tác dụng được với CuO nung nóng tạo thành xeton là: Trong tinh dầu bạc hà có chất menton có CTCT được viết đơn giản là: CTPT của menton là? Cho hai chất axetanđehit và axeton. Nhận xét nào sau đây về hai chất đó là đúng? Cho 2 chuỗi phản ứng (mỗi mũi tên là một phản ứng): a) CH4  CH2O CH4O (A)  C2H6O (B) b) C2H2  C2H4O C2H6O (X)  C4H10O (Y) Phát biểu nào dưới đây là sai? Tráng bạc hoàn toàn 4,4 (g) một đồng đẳng của metanal. Toàn bộ lượng bạc thu được hòa tan hết vào dung dịch HNO3 đặc nóng, sau phản ứng thấy khối lượng dung dịch thay đổi 12,4 (g) (giả sử nước bay hơi không đáng kể). Tên của đồng đẳng đó là: Đốt cháy hết 10 (ml) thể tích hơi một hợp chất hữu cơ A cần dùng 30 (ml) O2 sản phẩm thu được chỉ gồm CO2 và hơi H2O có thể tích bằng nhau và đều bằng thể tích O2 đã phản ứng. CTPT của A là: Đốt cháy hết 8,8 gam hỗn hợp ankanal A và ankanol B (cùng số cacbon) thu được 19,8 gam CO2 và 9 gam H2O. Tìm công thức phân tử của A. Cho chất CH3-CH2-CH2-COOH tác dụng với khí clo (chất xúc tác P), sản phẩm chủ yếu thu được là chất nào? Các anđehit no mạch hở, hai chức anđehit có công thức chung như thế nào? Trong các tên gọi dưới đây, tên gọi nào không phù hợp với chất CH3- Sắp xếp các chất: CH3COOH, C2H5OH, CO2 và C6H5OH theo thứ tự tăng dần tính axit. Trường hợp nào sau đây đúng? Công thức đơn giản nhất của anđehit no, mạch hở A là C2H3O có CTPT là: Nhựa phenol fomanđehit được điều chế bằng cách đun nóng phenol dư với dung dịch: CxHyO2 là một anđehit mạch hở, 2 chức, no khi: Rượu nào sau đây bị oxi hóa thành axeton? Giấm ăn là dung dịch CH3COOH có nồng độ:

Thành viên đã làm bài (4)
baitap19811 thuytrang289 bich-phuong huynhle2012

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 86.846
Thành viên mới nhất ha-pham