hóa học 11
Anđehit - Xeton - Axit Cacboxylic
Level 1 - Bài số 8
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Hợp chất A có công thức CnH2n+2-t-2a(CHO)t, với giá trị nào của n, t, a để khi A tác dụng với H2 cho rượu n-propylic? Anđehit có tính oxi hóa khi tác dụng với chất nào? Có bao nhiêu axit cacboxylic có cùng công thức phân tử C5H10O2? Độ điện li 3 dung dịch CH3COOH 0,1M; CH3COOH 0,001M và HCl 0,01M được sắp xếp theo dãy sau: Chọn công thức phân tử anđehit no mạch hở: Để phân biệt 3 mẫu hóa chất riêng biệt: phenol, axit acrylic, axit axetic, bằng một thuốc thử. Người ta nên dùng thuốc thử nào sau đây? Người ta nói axit fomic mạnh hơn axit axetic là bởi vì: Trong 4 phương pháp điều chế axit axetic dưới dây, phương pháp nào cho axit axetic với giá hạ nhất? Nhóm nào sau đây gồm hai chất đồng phân? Từ chuỗi phản ứng sau: C2H6O X  axit axetic  Y Công thức cấu tạo của X, Y lần lượt là:

Thành viên đã làm bài (4)
huynhle2012 thuytrang289 bich-phuong baitap19811

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 73.561
Thành viên mới nhất tuananhm2