Ghi nhớ bài học |
Hóa học 11
Anđehit - Xeton - Axit Cacboxylic
Level 1 - Bài số 8
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Cho 3 axit : ClCH2COOH , BrCH2COOH, ICH2COOH. Dãy sắp xếp theo thứ tự tăng dần tính axit là : Cho hỗn hợp hai ancol đơn chức tác dụng với CuO thì thu được hai anđehit tương ứng và thấy tạo thành 9,6 (g) Cu. Cho hai anđehit thu được tham gia hết vào phản ứng tráng bạc thì có 54 (g) Ag tách ra. Công thức cấu tạo của hai ancol đã dùng là: Cho 10,90 (g) hỗn hợp axit acrylic và axit propionic phản ứng hoàn toàn với Na thoát ra 1,68 lít khí (đktc). Nếu cho hỗn hợp tham gia phản ứng cộng hiđro hoàn toàn thì khối lượng sản phẩm cuối cùng là bao nhiêu gam? Thể tích H2 (0oC và 2 atm) vừa đủ để tác dụng với 11,2 gam anđehit acrylic là : Khi để rượu lâu  ngày ngoài không khí sẽ có vị chua chứng tỏ đã tạo ra axit nào sau đây ?   Hợp chất có CTPT C4H8O có bao nhiêu đồng phân chứa nhóm chức anđehit và xeton ? Chất nào sau đây là axit acrylic ? Cho sơ đồ chuyển hóa sau : C2H6       A      B       C       D CTCT của D là :     Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về axit fomic và axit axetic ? Cho sơ đồ chuyển hóa: Tinh bột  X  Y axit axetic. X và Y lần lượt là:

Thành viên đã làm bài (5)
huynhle2012 thuytrang289 bich-phuong duong-nhan baitap19811
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.031
Thành viên mới nhất 117104853909359102561
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn