hóa học 11
Anđehit - Xeton - Axit Cacboxylic
Level 1 - Bài số 7
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Cho 0,1 mol hỗn hợp hai anđehit đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng phản ứng hết với Ag2O trong NH3 (dư), đun nóng, thu được 25,92 (g) Ag. Công thức cấu tạo của hai anđehit là: Trong các chất dưới đây, chất nào không tham gia phản ứng tráng bạc? Cho sơ đồ phản ứng:   X và Y lần lượt là những chất nào? C4H8O2 có bao nhiêu đồng phân đơn chức? Độ linh động của nguyên tử H trong nhóm OH của các chất C2H5OH, C6H5OH, HCOOH và CH3COOH tăng dần theo trật tự nào? Chia 10 gam hỗn hợp HCOOH và CH3COOH thành 2 phần bằng nhau: Phần 1: Tác dụng hết với Na thu được 1,064 lít H2 (đktc). Phần 2: Tác dụng với 4,6 (g) C2H5OH có H2SO4 đặc xúc tác. Nếu hiệu suất phản ứng este hóa đạt 60% thì tổng khối lượng este thu được là: Có bao nhiêu xeton có cùng công thức phân tử C5H10O: Tính axit của các chất CH3COOH, C2H5COOH, ClCH2COOH và BrCH2COOH tăng dần theo trật tự nào? Dùng chất nào để phân biệt HCOOH và CH3COOH? Gọi tên quốc tế hợp chất sau: CH3-CH2--CH2--COOH

Thành viên đã làm bài (4)
huynhle2012 thuytrang289 bich-phuong baitap19811

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 86.427
Thành viên mới nhất ghetnhungconmua