hóa học 11
Anđehit - Xeton - Axit Cacboxylic
Level 1 - Bài số 6
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Hỗn hợp X gồm hai axit no: A1 và A2. Đốt cháy hoàn toàn 0,3 mol X thu được 11,2 lít khí CO2 (đktc). Để trung hòa 0,3 mol X cần 500 (ml) dung dịch NaOH 1M. Công thức cấu tạo phù hợp của hai axit là: Đốt cháy hết một thể tích hơi axit hữu cơ A được 3 thể tích hỗn hợp CO2 và hơi nước khi đo ở cùng điều kiện. Công thức phân tử của A là: Oxi hóa 48 gam rượu etylic bằng K2Cr2O7 trong H2SO4 tách lấy sản phẩm hữu cơ ngay khỏi môi trường và dẫn vào dung dịch AgNO3/NH3 dư thu được 123,8 gam Ag. Hiệu suất phản ứng oxi hóa là: Có bao nhiêu anđehit có cùng công thức phân tử C5H10O: Có bao nhiêu axit cacboxylic thơm có cùng công thức phân tử C8H8O2? Oxi hóa hoàn toàn anđehit đơn chức no A được axit B tương ứng. Biết dB/A = 1,364. Công thức của A là: Dẫn 1 mol rượu etylic đi qua ống đựng CuO nung nóng. Sau phản ứng cân lại ống đựng CuO thấy khối lượng giảm đi 8 (g). Khối lượng anđehit tạo thành là: Có thể phân biệt HCOOCH3 và CH3COOH bằng: Nhiệt độ sôi của các chất được sắp xếp theo thứ tự tăng dần như sau: Cho sơ đồ chuyển hóa sau: HO-CH2-COONa  X  Y  HCOOH. Các chất X, Y có thể là:

Thành viên đã làm bài (5)
thuytrang289 huynhle2012 quang-oc bich-phuong baitap19811

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 73.628
Thành viên mới nhất Ngaquynh