Ghi nhớ bài học |
Hóa học 11
Anđehit - Xeton - Axit Cacboxylic
Level 1 - Bài số 6
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Tráng gương hoàn toàn hợp chất hữu cơ X bằng AgNO3/NH3 thu được hỗn hợp sản phẩm chỉ gồm các chất vô cơ. X có cấu tạo là : Đốt cháy anđehit A được A là : Hai chất hữu cơ X, Y có cùng công thức phân tử C3H4O2. - X tác dụng với CaCO3 tạo CO2. - Y tác dụng với Ag2O/NH3 tạo Ag. Công thức cấu tạo thu gọn phù hợp của X, Y lần lượt được chọn là: Quá trình nào sau đây không tạo ra anđehit axetic ? Cho Na dư tác dụng với a gam dung dịch CH3COOH. Kết thúc phản ứng, thấy khối lượng H2 sinh ra là 11a240 gam. Vậy nồng độ C% dung dịch axit là : Nhiệt độ sôi của ancol etylic (I), anđehit axetic (II), axit axetic (III) và axit propionic (IV) sắp xếp theo thứ tự giảm dần là : Có 5 bình đựng 5 chất lỏng sau : Dung dịch HCOOH, dung dịch CH3COOH, ancol etylic, glixerol và dung dịch anđehit axetic. Dùng những hóa chất nào sau đây để phân biệt được 5 chất lỏng trên ? Cho sơ đồ chuyển hóa sau: HO-CH2-COONa  X  Y  HCOOH. Các chất X, Y có thể là: Hợp chất cacbonyl C4H8O có bao nhiêu đồng phân? Gọi tên hợp chất có CTCT như sau theo danh pháp thông thường. CH3–CH2–CH2–CO–CH2–C≡CH

Thành viên đã làm bài (5)
thuytrang289 huynhle2012 quang-oc bich-phuong baitap19811
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.065
Thành viên mới nhất thuy-vu
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn