Ghi nhớ bài học |
Hóa học 11
Anđehit - Xeton - Axit Cacboxylic
Level 1 - Bài số 5
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Cho 16,6 gam hỗn hợp HCOOH và CH3COOH tác dụng hết với Mg thu được 3,36 lít H2 (đktc). Khối lượng CH3COOH là: Có bao nhiêu chất đồng phần có cùng công thức phân tử C3H6O: Cho axit benzoic COOH tác dụng với axit nitric đặc (có chất xúc tác H2SO4 đặc), sản phẩm chủ yếu là chất nào? Chất nào tạo được kết tủa đỏ gạch khi đun nóng với Cu(OH)2? Axit ađipic HOOC-(CH2)4-COOH có tên thay thế là gì? Đốt cháy hoàn toàn 2,22 gam một axit đơn chức no A thu được 1,62 gam H2O. A là: Khi xà phòng hóa vinyl axetat thì thu được: Cho rượu etylic (I), anđehit axetic (II), axetic (III) và axit propionic (IV). Nhiệt độ sôi của các chất giảm dần theo thứ tự nào sau đây? Phản ứng: B (C4H6O2) + NaOH  2 sản phẩm đều có khả năng tráng gương. Công thức cấu tạo của B là: Đốt cháy hoàn toàn 0,44 gam một axit hữu cơ, sản phẩm cháy được hấp thụ hoàn toàn vào 1 bình đựng P2O5, bình 2 đựng dung dịch KOH. Sau thí nghiệm thấy khối lượng bình 1 tăng 0,36 (g) và bình 2 tăng 0,88 (g). Mặt khác để phản ứng hết với 0,05 mol axit cần dùng 250 (ml) dung dịch NaOH 0,2M. Xác định công thức phân tử của axit.

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.398
Thành viên mới nhất 855162011359010
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn