Ghi nhớ bài học |
Hóa học 11
Anđehit - Xeton - Axit Cacboxylic
Level 1 - Bài số 3
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Cho 4 hợp chất có CTPT là M : C3H6O ;  N :  C3H6O2 ;   P : C3H4O ;  Q : C3H4O2. Biết M và P cho phản ứng tráng gương ; N và Q phản ứng được với dung dịch NaOH ; Q phản ứng với H2  tạo thành N ; oxi hóa P thu được Q. M và P theo thứ tự là : Gọi tên hợp chất có CTCT như sau theo danh pháp IUPAC Axit cacboxylic A mạch hở có CTPT C5H8O2. A có bao nhiêu CTCT có thể có đồng phân cis – trans ? Cho các chất sau:  (1) CH2=CH–CH2OH ;   (2) OHC–CH2–CHO ;  (3)  HCOO–CH=CH2 Phát biểu đúng là :     Cho axit : Tên axit theo danh pháp IUPAC là Cho tất cả các đồng phân mạch hở, có cùng công thức phân tử C2H4O2 lần lượt tác dụng với : Na, NaOH, NaHCO3. Số phản ứng xảy ra là : Cho 1,08 (g) axit cacboxylic X tác dụng vừa đủ với dung dịch KOH rồi cô cạn dung dịch thu được 1,65 (g) muối khan. X là chất nào trong số các axit dưới đây? Hai hợp chất hữu cơ X và Y có cùng CTPT C3H4O2. X tác dụng với CaCO3 tạo ra CO2. Y tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 tạo Ag. CTCT thu gọn phù hợp của X, Y lần lượt là : Để trung hòa dung dịch X có chứa hai axit cacboxylic cần dùng 250 (ml) dung dịch NaOH 1M. Cô cạn dung dịch sau khi trung hòa, thu được 20,38 (g) hỗn hợp muối khan. Dung dịch X có chứa hai axit nào? Một axit có công thức chung CnH2n-2O4, đó là loại axit nào sau đây ?

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 248.452
Thành viên mới nhất 117278706546847195305
Thành viên VIP mới nhất HyNguyen123VIP

webhero.vn thietkewebbds.vn