hóa học 11
Anđehit - Xeton - Axit Cacboxylic
Level 1 - Bài số 3
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Anđehit bị oxi hóa bởi chất nào? Nhiệt độ sôi của 3 chất: C2H5CHO, C3H7OH và C3H8 tăng dần theo trật tự nào? Trong các chất dưới đây, chất nào dễ tan trong nước nhất? Số đồng phân anđehit của hợp chất có CTPT C5H10O là: Hợp chất hữu cơ E mạch hở có công thức phân tử C3H6O3 có nhiều trong sữa chua. E có thể tác dụng với Na và Na2CO3 còn khi tác dụng với CuO nung nóng tạo ra chất hữu cơ không tham gia phản ứng tráng gương. Công thức cấu tạo của E có thể là chất nào sau đây? Cho sơ đồ chuyển hóa: Tinh bột  X  Y axit axetic. X và Y lần lượt là: Chất nào có nhiệt độ sôi cao nhất? Cho 5 tên gọi: Axetophenon, propan-2-on, metyl phenyl xeton, đimetyl xeton, axeton. Đó là các tên gọi của mấy chất: Hợp chất cacbonyl C4H8O có bao nhiêu đồng phân? Cho 10,90 (g) hỗn hợp axit acrylic và axit propionic phản ứng hoàn toàn với Na thoát ra 1,68 lít khí (đktc). Nếu cho hỗn hợp tham gia phản ứng cộng hiđro hoàn toàn thì khối lượng sản phẩm cuối cùng là bao nhiêu gam?

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 86.429
Thành viên mới nhất sumhoang