hóa học 11
Anđehit - Xeton - Axit Cacboxylic
Level 1 - Bài số 2
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Hai chất hữu cơ X, Y có cùng công thức phân tử C3H4O2. - X tác dụng với CaCO3 tạo CO2. - Y tác dụng với Ag2O/NH3 tạo Ag. Công thức cấu tạo thu gọn phù hợp của X, Y lần lượt được chọn là: Có thể phân biệt CH3CHO và C2H5OH bằng phản ứng với: Axit propenoic có công thức cấu tạo là: Propilen A B C Tên gọi của (C) là: Axit không no đơn chức, có một liên kết đôi trong gốc hiđrocacbon, có công thức phù hợp là: Để trung hòa dung dịch X có chứa hai axit cacboxylic cần dùng 250 (ml) dung dịch NaOH 1M. Cô cạn dung dịch sau khi trung hòa, thu được 20,38 (g) hỗn hợp muối khan. Dung dịch X có chứa hai axit nào? Cho 18,4 (g) hỗn hợp gồm phenol và axit axetic tác dụng với dung dịch NaOH 2,5M thì cần dùng vừa đủ 100 (ml) dung dịch xút. Phần trăm số mol của phenol trong hỗn hợp là: Chất vừa tác dụng với Na, vừa tác dụng với NaOH là: Cho 1,08 (g) axit cacboxylic X tác dụng vừa đủ với dung dịch KOH rồi cô cạn dung dịch thu được 1,65 (g) muối khan. X là chất nào trong số các axit dưới đây? Các sản phẩm đốt cháy hoàn toàn 3 gam axit cacboxylic X được dẫn lần lượt đi qua bình 1 đựng H2SO4 đặc và bình 2 đựng NaOH đặc. Sau thí nghiệm khối lượng bình 1 tăng 1,8 gam, khối lượng bình 2 tăng 4,4 gam. Nếu cho bay hơi 1 gam X thì được 373,4 (ml) hơi (ở đktc). Công thức cấu tạo của X là:

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 86.427
Thành viên mới nhất ghetnhungconmua